Tips van een vertrekkend huisarts

20 november 2013

Dit najaar zette Sjouke Gerbens een punt achter zijn loopbaan als huisarts in Middelstum. ELANN vroeg hem wat daar bij kwam kijken.

Al met al heeft mijn zoektocht naar een opvolger zo’n drie jaar geduurd. Een oproep in Huisartsenwerk leverde drie reacties op, maar een geschikte kandidaat zat er niet tussen. Na een tijd niet actief gezocht te hebben, schakelde ik begin dit jaar ELANN in. Met hen stelde ik een advertentie op, die op verschillende doktersposten werd opgehangen.

In weerwil van wat vaak in de media wordt beweerd, bleek de nieuwe generatie artsen wel degelijk geïnteresseerd in een apotheekhoudende praktijk op het Groninger platteland. Binnen een paar maanden had ik vier reacties binnen. De onderhandelingen beperkten zich al rap tot één kandidaat en we waren het snel eens.

Afgelopen oktober stopte ik na 36 jaar als huisarts in Middelstum. Ik stelde mijn patiënten via de lokale krant van mijn vertrek op de hoogte en stuurde iedereen een uitnodiging voor de receptie.  Het afscheid was hartverwarmend. Maar liefst 900 mensen drukten ons de hand èn maakten kennis met mijn opvolgster Ryanne Addink. Ik wens haar veel succes.

Wat ik mee wil geven aan collegae die ook willen stoppen? Dat ze hun licht op moeten steken bij ELANN. Zij hebben een handleiding praktijkoverdracht liggen die je samen kunt volgen. Doe er  je voordeel mee.