Tussenstand Zwangerschap en Geboorte

11 december 2015

Halverwege het programma Zwangerschap en Geboorte maakt ZonMw de balans op. Wat is er tot nu toe bereikt op het gebied van samenwerking en kennisontwikkeling?

In een digitaal magazine geeft ZonMW een impressie van wat professionals in de geboortezorg tot nu toe realiseerden in het programma Zwangerschap en Geboorte.  En wat blijkt?  Professionals in de geboortezorg moeten zich anders organiseren. Zij hebben daar veel vragen over, bijvoorbeeld over welk organisatiemodel ze dan moeten kiezen. Het veld vraagt om duidelijkheid, aldus Chiel Bos, voorzitter van het College Perinatale Zorg.

Samenwerken

Kees van der Velden, voorzitter van de programmacommissie Zwangerschap en Geboorte, vult aan: We zijn bezig met de herinrichting van de geboortezorg en er heerst een permanente dynamiek:  ehealth rukt op, de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is bijna klaar, Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) veranderen in integrale geboortezorgorganisaties en de integrale bekostiging komt eraan. We moeten op deze nieuwe ontwikkelingen inspelen en ervoor zorgen dat ze leiden tot betere gezondheidsuitkomsten. Dat kan alleen door op alle niveaus intensief samen te werken, te evalueren en kennis te benutten. De perinatale sterfte is aan het dalen, maar het kan nog stukken beter.

Magazine

Het volledige interview met Bos en Van der Velden kunt u nalezen in het digitale magazine van ZonMW. Daar vindt u tevens meer informatie over onderzoek naar risicoselectie, preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden,  en preventie.

Het digitale magazine van ZonMW vindt u hier.