Uit de Adviescommissie GGZ

2 juni 2014

De laatste tussenstand als het gaat om items als  jeugdzorg, consultatie en e-health en het meldpunt GGZ.

Jeugdzorg

De huisartsen krijgen binnenkort een brief over de laatste stand van zaken rond de jeugdzorg. Nu de Jeugdzorg vanaf 2015 in z’n totaliteit bij de gemeenten wordt ondergebracht, zal dit jaar ook intensief met de gemeenten worden samengewerkt. ELANN wil graag gesprekspartner zijn bij de overleggen tussen huisartsen en gemeenten.

Consultatie, e-health, e-triage

Met de nieuwe regels voor de financiering van de POH GGZ is er ruimte voor de inzet van consultatie door specialisten, e-triage en e-health. De Groninger Huisartsen Coöperatie heeft haar leden gevraagd de gelden hiervoor bij de GHC te beleggen. Nu daar op grote schaal gebruik van is gemaakt,  kunnen er op provinciaal niveau afspraken gemaakt worden over consultatie, e-health en e-triage.
De consultatieafspraken zijn inmiddels rond  en er kunnen consulenten voor consultatie worden ingeschakeld. De criteria bij de keuze van consulenten waren kwaliteit, ervaring en specialisme.

Met een besloten informatieavond op 19 juni wil de Adviescommissie GGZ voldoende input verzamelen om een gefundeerde keuze te kunnen maken op het gebied van e-triage en e-health. Behalve psychologen, POH GGZ  en huisartsen zijn verschillende aanbieders van e-programma’s uitgenodigd. De Adviescommissie GGZ komt na de zomer met een advies over het aanschaffen van e-health en e-triage tools.

Meldpunt

Het blijft hectisch in de zorg, en zeker binnen de GGZ. Zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten krijgen heel wat te verstouwen. Mede doordat de Adviescommissie GGZ hier vroegtijdig op anticipeerde, zal de overgang in de provincie Groningen hopelijk vlot verlopen. De Adviescommissie stelt wel een meldpunt in, waar aanbieders in, wat we voor het gemak nog maar even  de eerstelijnsgezondheidszorg noemen (huisartsen, POH GGZ, psychologen, wijkverpleegkundigen, etc.), problemen die samenhangen met de invoering van de Basis GGZ kunnen melden. Ook dit meldpunt wordt bij ELANN belegd: meldpuntggz@elann.nl  Op dit moment wordt er weinig gebruik van gemaakt (mede dankzij het werk van de Adviescommissie?). Mocht u vragen of problemen hebben, dan horen we het graag.