Uit de DKB commissie Eerstelijnspsychologen

1 februari 2016

Voor het komende jaar staan onderwerpen als de DSM 5, omgaan met pubers, slaapstoornissen én interventies bij trauma, depressie en angst op de rol. Ook interessant voor huisartsen en POH’ers!

Jaarlijks organiseert de DKB commissie Eerstelijnspsychologen nascholingen voor eerstelijns- en GZ-psychologen in Noord Nederland. De onderwerpen worden aangedragen door het werkveld zelf. De meeste cursussen zijn geaccrediteerd en richten zich op een multidisciplinair gezelschap van zowel psychologen als orthopedagogen, huisartsen en POH-ers.

Programma 2016

Ook voor 2016 is het de commissie weer gelukt een boeiend en interessant programma samen te stellen. Omdat de nascholingen altijd in het noorden worden gehouden, vormen zij bij uitstek de gelegenheid om weer eens met vakgenoten bij te praten. Klik voor meer informatie op de nascholing van uw keuze:

Omgaan met problematische pubers en adolescenten (tweedaagse nascholing): op 11 maart en 15 april

Verrassende interventies bij behandeling van trauma, depressie en angst (tweedaagse nascholing): op 24 en 25 mei

Slaapstoornissen: op 28 oktober