Uit het ELO

23 januari 2015

Tijdens het laatste Eerstelijnsoverleg werd vooruitgeblikt op het komende jaar: Wat zie je voor jezelf veranderen in 2015?

Eind vorig jaar vergaderde het Eerstelijnsoverleg (ELO) weer bij ELANN/ROS. De vraagstelling vanuit ELANN/ROS was: Wat zien jullie voor jezelf veranderen in 2015? De aangeschoven beroepsgroepen antwoordden eensluidend doch divers. Er komt namelijk nogal wat af op de eerste lijn. Er verandert niet alleen het nodige in de contacten en de contractering met zorgverzekeraars, ook de relatie met de gemeente wordt anders. De vertegenwoordigers van de Groninger eerstelijns beroepsgroepen deelden hun ervaringen en spraken in enkele gevallen hun zorgen naar elkaar toe uit, maar gaven tevens blijk van hun drijfveer om met zorgverzekeraars, gemeenten en bovenal patiënten ook in 2015 tot goede en gedegen zorg te komen. Een voornemen dat ELANN/ROS zeker ondersteunt. De leden van het ELO gaven tot slot aan dat zij het prettig vinden om op deze wijze elkaar als Groninger eerste lijn te informeren en te leren kennen.