Uitbreiding team ELANN/ROS

22 april 2016

Een nieuwe loot aan de stam: maak kennis met Hinda Stegeman, adviseur bij ELANN/ROS.

Ik ben Hinda Stegeman en sinds vier weken versterk ik het ELANN/ROS team. Ik ben een ervaren manager. In mijn loopbaan staat het starten en de opbouw van zorgprogramma’s, afdelingen en bedrijven centraal. Het vormgeven van primaire en ondersteunende teams en processen heb ik veelvuldig gedaan. Mijn roots liggen in de zorg; eerst als professional en leidinggevende in de revalidatie en daarna als manager in de huisartsenzorg. Met mijn opleiding als zorgprofessional en bedrijfskundige kan ik bij vernieuwing en verandering vanuit verschillende invalshoeken kijken en deze met elkaar verbinden.

Vernieuwing

Kenmerken van mijn werkwijze zijn doelgerichtheid, pro-actief denken en handelen, draagvlak creëren, tempo maken en het leveren van extra organisatiekracht.  Mijn insteek is ook praktisch: het moet werken. Ik ga uit van de eigen verantwoordelijkheid van de zorgprofessional en zal dit zoveel mogelijk stimuleren. Dit zorgt voor eigenaarschap van het vernieuwingsproces. Innoveren doe je voor een deel al doende. Na een eerste voorbereidende fase en uitwerking van de zorgvernieuwing is het goed om dit aan te vullen met praktische ervaringen. Proefdraaien of het starten met een pilot horen mijns inziens onderdeel te zijn van het ontwikkelproces om concepten en praktijk bij elkaar te brengen en te versterken. 

Netwerken

In het werk zal ik mij de komende tijd richten op een aantal zaken, bijvoorbeeld:

  • Het vormen van lokale geriatrische netwerken in het kader van de programmatische ouderenzorg
  • Het vormen van een netwerk voor managers die werkzaam zijn in de Groninger eerste lijn

Ik hoop de komende periode veel ‘zorgwerkers’ uit de provincie te ontmoeten en samen te bouwen aan een nog betere zorg.

Contact

Hinda Stegeman is bereikbaar via de mail en via het secretariaat van ELANN/ROS, tel. 050 3666444.