Van transitie naar transformatie

30 januari 2015

Dit jaar zal blijken wat de transities in de jeugd- en wijkzorg daadwerkelijk betekenen voor het veld: de actualiteiten op een rijtje.

Het is 2015 en de grote transities in de jeugd- en wijkzorg zijn een feit. De veranderde regels, financiering en organisatie zijn van kracht en gemeenten zetten samen met zorgaanbieders en aanbieders uit het sociale domein in op de daadwerkelijke verandering, in jargon: de transformatie. Want je kunt de regels wel veranderen, maar wat betekent dat voor het veld: voor de ‘werkers’, de bewoners, de patiënten en de cliënten? Dáár moeten de werkelijke veranderingen plaatsvinden en dat wordt nog spannend genoeg. Zeker omdat het geheel gepaard gaat met grote bezuinigingen. De belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten op een rij.

Gecontracteerde jeugdzorgaanbieders

Kleine zorgaanbieders in de jeugdzorg (zoals eerstelijnspsychologen met een enkele jeugdige cliënt) kunnen nog steeds contracten afsluiten met gemeenten. Neem hiervoor contact op met het RIGG. Op dit moment zijn er twee provinciale lijsten met gecontracteerde jeugdzorgaanbieders: één voor kleine zelfstandige aanbieders en één voor grote instellingen.

POH GGZ Jeugd

Her en der zijn interessante experimenten gaande met POH’s GGZ Jeugd, veelal afkomstig van instellingen voor gespecialiseerde jeugd GGZ. We houden de vinger aan de pols, omdat de financiering én de positie van de eerste lijn en de specialistische zorg nog uitgekristalliseerd moeten worden.

Verwijzingen

Gemeenten proberen grip te krijgen op de verwijzingen van huisartsen naar de specialistische jeugd GGZ. De vrijheid van verwijzen is wettelijk gegarandeerd, maar gemeenten moeten dit uit hun krimpende budget financieren. Daar zit spanning.

Samenwerking

In de ontwikkeling van de buurt- en wijkgerichte aanpak zien we veel diversiteit: sociale teams, WIJ-teams en CJG’s buitelen over elkaar heen. Wil de transformatie gestalte krijgen, dan zal de samenwerking in de buurten/gemeenten van de grond moet komen. Het gaat dan specifiek om de samenwerking tussen de zorgaanbieders in de buurt (met name huisartsen), de teams uit welzijn, ondersteuning en jeugdzorg en tenslotte de bewoners zelf. Hierin zijn een aantal ontwikkelingen:

  • In de gemeente Groningen worden voor huisartsen op wijk- en hagroniveau bijeenkomsten georganiseerd met de teams en de gemeente.
  • ELANN/ROS voert samen met Zorgbelang, de Hanzehogeschool en het UMCG (gefinancierd door ZonMw) een kort onderzoek uit om kansrijke activiteiten gericht op het versterken van de samenwerking in de buurt te inventariseren. Er wordt in maart gerapporteerd.
  • Er is onrust onder bewoners die hun huishoudelijke hulp zien verdwijnen. Huisartsen krijgen hier veel vragen over.
  • De concurrentie tussen thuiszorgorganisaties is niet verminderd. De verandering voor de wijkverpleging zal dit jaar duidelijk worden; het wijkgerichte, vrijere deel (S1) zal zich moeten bewijzen. Uit het project Nait Soezen kan veel lering worden getrokken. Tips en onderzoeksverslagen vindt u hier.
  • Er is een lijst met de contactgegevens (en -personen) van de lokale basisteams in de Groninger gemeenten en de gemeente Groningen. U vindt de lijst hier.

Meldpunt

Omdat veranderingen niet altijd vlekkeloos verlopen, heeft ELANN/ROS samen met de Adviescommissie GGZ een tweetal meldpunten ingesteld waar zorgverleners met hun problemen en strubbelingen terecht kunnen: meldpuntjeugdzorg@elann.nl en meldpuntggz@elann.nl.

Contact

Tot slot: zoekt u ondersteuning bij de samenwerking in uw wijk of gemeente, heeft u vragen of ondervindt u problemen op dit gebied, neem dan contact op met onze adviseurs. Samen komen we ongetwijfeld verder.