Vanaf 1 januari in de lucht: meldpuntjeugdzorg@elann.nl

27 november 2014

Voor alle zelfstandig gevestigde eerstelijns zorgaanbieders opent de Adviescommissie GGZ vanaf 1 januari het meldpuntjeugdzorg@elann.nl.

Zoals bij alle grote veranderingen, is het ook bij de veranderingen in de jeugdzorg belangrijk vroegtijdig te signaleren wat er mis gaat, zodat daarop kan worden bijgestuurd.

Bij de GGZ opende ELANN/ROS mede daarom het meldpuntggz@elann.nl, zodat zorgaanbieders de problemen waar zij tegenaan liepen, konden (en kunnen) mailen aan de Adviescommissie GGZ. De gedane meldingen zijn opgenomen met onder meer het Kringbestuur, de GHC en Menzis.

Voor de transitie in de jeugdzorg opent de Adviescommissie GGZ vanaf 1 januari een soortgelijk meldpunt: meldpuntjeugdzorg@elann.nl. De procedure is identiek aan die van het meldpunt GGZ: onze GGZ adviseurs Roelinda Bos en Marc Conradi lezen de mail en geven daar binnen vijf dagen een reactie op. Desgewenst wordt de mail geanonimiseerd en gedeeld met de Adviescommissie GGZ en zo nodig (al dan niet op geaggregeerd niveau) besproken met direct betrokken en/of verantwoordelijke partijen met als doel om knelpunten in de Jeugdzorg op te lossen.

We hopen natuurlijk dat het niet vaak nodig zal zijn, maar schroom niet om het meldpunt te gebruiken wanneer er dingen mis (dreigen te) gaan. Daarvoor is de zorg voor de jeugd te belangrijk!