Verwijzingen GGZ vereenvoudigd

24 mei 2017

Vanaf 1 april 2017 is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als een patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat.

De nieuwe afspraken moeten administratieve lasten verlagen en tijd en geld besparen.

Klik hier voor de flyer met een korte weergave van de nieuwe afspraken.