Vorming lokale geriatrische netwerken GZIO

26 september 2016

Om zorgverleners te ondersteunen bij het opzetten van lokale geriatrische netwerken in het kader van het GZIO, ontwikkelde ELANN/ROS een drietal formats waarin samenwerkingsafspraken kunnen worden vastgelegd.

Sinds maart 2016 is ELANN/ROS betrokken bij het vormen van lokale geriatrische netwerken in het kader van het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO). Het GZIO vormt de basis van het Ouderenzorgproject van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), waar huisartsen in de provincie Groningen en Noord Drenthe deel aan kunnen nemen. De onderlinge afstemming en samenwerking tussen zorgverleners in een zgn. ‘lokaal geriatrisch netwerk’ vormt een belangrijke pijler van dit project en ons is gevraagd om lokale zorgverleners die ondersteuning wilden bij het opzetten van deze netwerken daarin te begeleiden. Het vastleggen van relevante samenwerkingsafspraken kan daar een onderdeel van zijn. Inmiddels is de begeleiding op meerdere locaties gestart.

De praktijken die hadden aangegeven ondersteuning te willen hebben, zijn allen telefonisch benaderd. Sommige praktijken en hagro’s zijn bezocht. De eerste stappen naar een geriatrisch netwerk zijn in de hele provincie gezet. In het GZIO is het contact tussen de huisartsenpraktijk en de wijkverpleging van groot belang. Alle praktijken hebben over de eigen patiënten al contact met de wijkverpleging. Vanuit deze meer incidentele contacten wordt op verschillende plekken de stap naar meer structurele afspraken gemaakt.

Format samenwerkingsafspraken

ELANN/ROS heeft de afgelopen maanden een aantal formats ontwikkeld waarin samenwerkingsafspraken kunnen worden vastgelegd. De formats zijn ontwikkeld in samenwerking met leden van de GHC en het kernteam ouderenzorg. Daarnaast is informatie vanuit de cursus van de GHC meegenomen.

Er is een algemeen format waarin samenwerkingsafspraken kunnen worden vastgelegd, een format voor samenwerking met wijkverpleging en een format voor samenwerking met de specialist ouderenzorg. De laatste twee bevatten suggesties voor de te maken afspraken specifiek voor de betreffende disciplines. Downloads van de formats vindt u onderaan deze pagina.

Hoe het werkt in de praktijk

Bij een huisartsenpraktijk is aan de hand van het format wijkverpleging een bijeenkomst geweest met twee praktijkondersteuners en drie wijkverpleegkundigen (allen vanuit een andere organisatie). In ongeveer een uur waren de belangrijkste items doorgenomen. Verschillende punten waren al snel duidelijk en konden in afspraken worden gevat. Sommige punten vroegen verduidelijking van elkaars werkwijze en behoefte aan informatie. Vanuit de verduidelijking en de discussie konden ook hierover samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Een greep uit deze punten: op de hoogte zijn van wie in zorg is en als kwetsbare oudere wordt gezien, hoe doen we zaken logistiek, met wie nemen we contact op (huisarts of POH-O), hoe houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en ondernomen acties (zoals verandering van medicatie, inzet van andere zorgverleners), wanneer en met wie hebben we overleg, hoe kunnen we handig tot één individueel zorgplan komen. Aan het eind van het uur waren de contouren van de samenwerkingsafspraken duidelijk. Besloten werd om dit nu eerst in de praktijk toe te gaan passen en rond de jaarwisseling te bezien of de afspraken werken of verandering of aanvulling behoeven.

Contact

De komende maanden worden de formats met de betrokken zorgverleners doorontwikkeld en uitgebreid (met bijvoorbeeld een format voor samenwerking met fysiotherapie).Een goede aansluiting op de praktijk is daarbij een voorwaarde. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om uw opmerkingen en aanvullingen aan ons door te geven.

Heeft u opmerkingen, aanvullingen of vragen, wilt u meer informatie of wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning? Neem dan contact op met Hinda Stegeman, h.stegeman@elann.nl.