Wijziging landelijke criteria achterstandswijken

22 september 2018

De NZa heeft nieuwe criteria vastgesteld op grond waarvan vanaf 2019 gebieden als achterstandswijk  worden aangemerkt. De AOF commissie beraadt zich op de gevolgen voor zowel de Groninger huisartsen als haar eigen werkwijze.

Sinds 1996 kunnen huisartsen in achterstandswijken een beroep doen op het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF). Dit fonds financiert projecten die de werklast van huisartsen in achterstandswijken verminderen, hun toegankelijkheid en beschikbaarheid verhogen en de kwaliteit van zorg verbeteren. De gelden daarvoor worden door VWS via de zorgverzekeraars beschikbaar gesteld.

Criteria

Al jaren is er veel kritiek op de criteria op grond waarvan bepaald wordt welk gebied als achterstandswijk wordt aangemerkt. Zo zouden de criteria geen correct beeld van de werkelijke omvang van achterstandspopulatie en –gebied geven. Ook was er veel kritiek op het criterium van omgevingsadressendichtheid.

Na uitgebreid onderzoek en overleg met landelijke partijen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit nieuwe criteria vastgesteld:  % laag inkomen, % niet actieven, % niet westerse allochtoon, % Midden- en Oost-Europeaan,  en wordt het criterium van omgevingsadressendichtheid losgelaten. Het aantal bewoners dat als achterstandspopulatie wordt aangemerkt is verhoogd van 900.000 naar 1.500.000.

Gevolgen voor Groningen

Voor de provincie Groningen betekenen deze veranderingen dat meer huisartsen een toeslag zullen ontvangen op patiënten die in een postcodegebied wonen dat als achterstandsgebied wordt gezien.  Tot nu toe waren dit alleen huisartsen werkzaam in Groningen en Hoogezand-Sappemeer, maar vanaf 2019 zal dat ook betrekking hebben op huisartsen in onder andere Veendam, Stadskanaal en Delfzijl. In totaal zijn er 21 gemeenten die wijken hebben die aangemerkt worden als achterstandsgebied. Deze uitbreiding van patiënten betekent ook dat het AOF Groningen een groter budget ontvangt waar meer huisartsen gebruik van kunnen maken.

De AOF commissie bestaat uit Greet Lelij, Mirella Wever, Michel Hoekstra, Cor Wijbenga, Erik Berghuis (allen huisarts)en Etty ter Steeg (Menzis). De commissie wordt ondersteund door Ineke Bos en Gerard Tros (beiden ELANN).