Wisseling van de wacht

11 november 2016

Deze maand startte Hinda Stegeman als directeur/bestuurder van de Stichting ROS Groningen.

Eerder dit jaar trad Hinda als extern adviseur in dienst bij de ROS Groningen. Zij is goed ingevoerd in de eerstelijnszorg vanuit haar ervaringen in de multidisciplinaire revalidatiezorg, bij de huisartsenposten in Friesland en met het opzetten van een bedrijf voor ondersteuning van de huisartsen bij praktijkvoering, praktijkovername en zorgvernieuwing, eveneens in Friesland.

Met de aanstelling van Hinda Stegeman als directeur/bestuurder is voorzien in de opvolging van Bert Westerink die afgelopen september zijn werkzaamheden voor de ROS Groningen heeft neergelegd.

Over ELANN/ROS

In het voorjaar van 2014 werd de ROS-functie verzelfstandigd en onder eigen directievoering gebracht. Alle activiteiten vanuit de ROS-functie en de daaraan verbonden medewerkers worden herkenbaar gepresenteerd onder het label ELANN/ROS. Er is een nauwe samenwerkingsrelatie met ELANN, de Huisartsenkring Groningen en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). Meer informatie over onze ROS-activiteiten vindt u hier.