Zorgpaden Depressie, Angst en Alcohol vernieuwd

2 december 2014

De zorgpaden voor veel voorkomende psychische problemen in de huisartsenpraktijk en de BGGZ zijn geactualiseerd.

Vertaalslag

De zorgpaden – een uitgave van het ROS-netwerk en het Trimbos-instituut - geven bouwstenen voor goede zorg door huisarts, POH-GGZ en psychologen en zijn gebaseerd op de bestaande evidentie. Door de zorgpaden te gebruiken kunnen zorggroepen of samenwerkingsverbanden de vertaalslag naar hun lokale praktijken maken. De manier waarop het lokale zorgpad wordt ingericht is afhankelijk van diverse factoren, zoals de visie van huisartsen op hun rol in de GGZ, de competenties van de POH-GGZ, de aanwezigheid van een ondersteunende management infrastructuur, het innovatief vermogen van de zorggroep, het inkoopbeleid van de plaatselijke zorgverzekeraar  en de relatie met psychologen en de gespecialiseerde zorg.

Download

De teksten met een beschrijving van de verschillende zorgpaden per aandoening en een schema waarin de verschillende interventies als bouwstenen zijn geïntegreerd, kunnen als pdf gedownload worden op de website www.eerstelijnsggz.nl.