Wat doet ELANN/ROS voor oefentherapeuten?

ELANN/ROS begeleidt de samenwerking van oefentherapeuten met andere zorgverleners die de cliënten behandelen of begeleiden. Wij adviseren bij het leggen van contacten, het verspreiden van ideeën en het stimuleren van ontwikkelingen binnen de beroepsgroep. Wij overleggen periodiek met het regioteam van de oefentherapeuten. De vertegenwoordigers van de oefentherapie in ons Eerstelijnsoverleg zijn Tineke Kreulen en Beatrice de Wolf.

Wij ondersteunen oefentherapeuten bij: 

  • het maken van samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners op organisatorisch, fysiek en zorginhoudelijk gebied
  • het opzetten, mede vormgeven en eventueel tijdelijk voorzitten van netwerken, werkgroepen en commissies
  • het bijdragen aan het invoeren van richtlijnen en zorgvernieuwing
  • ondersteuning bij visievorming in een samenwerkingsverband of bij het vormen ervan (een zorggroep)
  • informatieverstrekking en bijeenkomsten over eerstelijns thema’s en ontwikkelingen