Eerste lijn en aanpalende sectoren

Aanbod gemeenten

Met gemeenten komt de eerste lijn al langere tijd in aanraking. Dat begon met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (in 2007), waaraan vanaf 2015 meer taken worden toegevoegd, en krijgt een vervolg met de decentralisatie van de jeugdzorg.

ELANN/ROS wordt zowel vanuit de eerste lijn als vanuit gemeenten benaderd met de vraag om te ondersteunen bij het realiseren van onderling contact en beleidsafstemming.

Samenwerking met de tweede lijn

ELANN/ROS wil een bijdrage leveren aan de samenwerking van de eerste lijn met de tweede lijn. Wij brengen zorgverleners met elkaar in gesprek en verspreiden goede samenwerkingsvoorbeelden in ons werkgebied. Uitgangspunt van de ondersteuning is het intensiveren van de inhoudelijke samenwerking rond bepaalde patiëntengroepen, zoals kwetsbare ouderen en geboortezorg.