Eerstelijnsoverleg

ELANN/ROS organiseert periodiek het Eerstelijnsoverleg (ELO). In dit overleg zetelen vertegenwoordigers van apothekers, diëtisten, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, huisartsen, oefentherapeuten, logopedisten en verloskundigen. In het ELO wordt de gelegenheid geboden om als regionale eerste lijn kennis uit te wisselen over relevante beleidsthema's. Zo schoven een Tweede Kamerlid, het ministerie van VWS en zorgverzekeraar Menzis al eens aan. Het ELO wordt door ons eveneens benut als klankbord voor input voor onze (toekomstige) ondersteuningsdoelen en onze ondersteuningsinzet.

Op dit moment maken de volgende personen deel uit van het ELO:  Michiel Jans en Vivian van Vliet (huisartsen), Paulien Hingstman en Sylke Korn (logopedisten), Astrid van Deutekom en Yteke Hoekstra (diëtisten), Anne Dekker en Sirik Jansma(oefentherapeuten), Marja Mulder en Siebina Slager (fysiotherapeuten), Bianca Oostland en Arriene Takens (psychologen), Esther van den Berg en Marleen Smit (verloskundigen) en Lianne Zijlstra (Groninger Apothekers Vereniging).