Eerstelijnsoverleg

ELANN/ROS organiseert periodiek het Eerstelijnsoverleg (ELO). In dit overleg zetelen vertegenwoordigers van apothekers, diëtisten, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, huisartsen, oefentherapeuten, logopedisten en verloskundigen. In het ELO wordt de gelegenheid geboden om als regionale eerste lijn kennis uit te wisselen over relevante beleidsthema's. Zo schoven een Tweede Kamerlid, het ministerie van VWS en zorgverzekeraar Menzis al eens aan. In 2015 was er een excursie naar de Tweede Kamer voor een gesprek met zorg-woordvoerster Agnes Wolbert (PvdA). Het ELO wordt door ons eveneens benut als klankbord voor input voor onze (toekomstige) ondersteuningsdoelen en onze ondersteuningsinzet.

Op dit moment maken de volgende personen deel uit van het ELO:  Michiel Jans en Vivianne van Vliet (huisartsen), Sylke Korn (logopedist), Astrid van Deutekom en Yteke Hoekstra (diëtisten), Anne Dekker (oefentherapeut), Siebina Slager (fysiotherapeut), Bianca Oostland en Arriene Takens (psychologen), Marleen Smit (verloskundige) en Lianne Zijlstra (Groninger Apothekers Vereniging).