Bevorderen ICT

De ROS ondersteunt twee ICT-commissies;  van de huisartsen en van de fysiotherapeuten. Deze beroepsgroepen buigen zich in de commissies over het bevorderen van de regionale digitale informatie-uitwisseling. In de eerste lijn, maar ook met aanpalende zorgsectoren zoals de ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Te denken valt aan digitalisering van verslaglegging en verwijzingen, met behulp van beveiligd berichtenverkeer.