POH GGZ

Sinds 2008 kunnen huisartsen bij de behandeling van mensen met kortdurende psychische problemen worden ondersteund door een praktijkondersteuner (POH) GGZ. In de provincie Groningen heeft inmiddels 96% van de huisartsen een POH GGZ.

Vanaf 2013 kan elke huisarts 9 uur POH GGZ inzetten per normpraktijk. De financiering bestaat uit een opslag op het inschrijftarief en het declareren van consulten. Vanaf 2014 is het inschrijftarief POH GGZ verder verhoogd en biedt het tarief de ruimte om 12 uur POH GGZ in te zetten. Het inschrijftarief is niet langer alleen bestemd voor de personele inzet van een praktijkondersteuner, maar ook voor e-health en consultatieve raadpleging van een psycholoog of psychiater.

E-health

Het inschrijftarief POH GGZ mag sinds 2014 ook worden gebruikt om e-health programma's te vergoeden. Het moet gaan om e-health programma's die de zorgactiviteiten binnen de POH GGZ functie ondersteunen, zoals diagnostiek, begeleiding of behandeling door de POH GGZ of de huisarts. De zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen samen afspreken welk deel van het inschrijftarief wordt ingezet voor e-health. Aan niet alle programma's zijn kosten verbonden. Meer informatie over e-health programma’s is beschikbaar bij de GGZ adviescommissie (en op te vragen bij Roelinda Bos).

Flexibele inzet POH GGZ gelden

De huisarts krijgt de vrijheid om de gelden voor consultatie en e-health ook in te zetten voor uitbreiding van de formatie POH GGZ. Wel wordt verwacht dat e-health en consultatie onderdeel uit blijven maken van het aanbod in de huisartspraktijk.

Handige link

De website Kwaliteitsontwikkeling GGZ staat vol met nuttige en diverse informatie voor POH GGZ. Denk aan: kwaliteitsstandaarden en projecten.