Missie en visie

Missie

ELANN is hét aanspreekpunt met betrekking tot eerstelijnszorg in de provincie Groningen. Wij bieden deskundig advies en professionele ondersteuning. Doel is de eerstelijnszorg te verbinden, te verbeteren en te versterken, opdat zorgaanbieders hun patiënten kunnen voorzien van kwalitatief goede zorg dicht bij huis.

Visie

De eerste lijn vormt een laagdrempelige toegang tot de zorg dicht bij huis. Gezondheidsgerelateerde problemen van patiënten worden kwalitatief, integraal en preventiegericht aangepakt. Die samenhang en integratie is er ook tussen eerstelijnszorgaanbieders en samenwerkingspartners als ziekenhuizen, GGZ-instellingen en gemeenten. Dit komt onder meer tot uiting in de vorming van gezondheidscentra en ketenzorg voor chronisch zieken. Het zorgaanbod is goed afgestemd op de zorgvraag: de continuïteit van zorg is gewaarborgd.