Werkgebied

De setting waarin ELANN opereert is een bijzondere. De provincie Groningen is op meerdere gebieden belast. Ze kampt met bevolkingskrimp, sociaaleconomische achterstand én een hoog vergrijzingscijfer. De zorgvraag ligt er ver boven het landelijk gemiddelde.

In de provincie Groningen is sprake van een krimpend bevolkingsaantal. Dit geldt met name voor Noord- en Oost-Groningen. In Delfzijl wordt in de periode 2010-2040 een bevolkingsdaling van 48% verwacht. In De Marne, Menterwolde en Bellingwedde komt de afname waarschijnlijk tussen de 20% en 30% te liggen.

Daarnaast is Groningen de provincie met het hoogste werkloosheidspercentage van Nederland. Van de tien armste gemeenten in Nederland liggen er zes in de provincie Groningen.

Contrast

Ook het percentage ouderen ligt in de provincie Groningen hoger dan het landelijk gemiddelde. De vergrijzing zorgt voor een toename in gezondheidsproblemen.Het aantal huisartscontacten per jaar is er dan ook hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt vooral voor de Oost-Groninger plattelandsgemeenten. De verhoogde zorgvraag is tevens terug te zien in het aantal inwoners (per 1000) met een combinatie van chronische aandoeningen. Het gemiddelde aantal inwoners (per 1000) met twee chronische aandoeningen ligt in Oost-Groningen op 71. Een schril contrast met het landelijk gemiddelde van 56. Voor inwoners met drie of meer chronische aandoeningen is de verhouding vergelijkbaar: 31 tegenover een landelijk gemiddelde van 22.

Begeleiding

(Noordoost) Groningen is een regio met specifieke ontwikkelingen en eigenschappen, die op belangrijke gezondheidsgerelateerde punten afwijkt van de rest van het land. ELANN stimuleert en begeleidt de eerste lijn om die situatie het hoofd te bieden. Wij brengen zorgverleners bij elkaar, dragen proactief (beleids)informatie aan en treden waar nodig op als regisseur.