Bundeling van krachten in Regionale Huisartsen Organisatie (RHO)

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), de Huisartsenkring Groningen, Elann en de Doktersdienst Groningen (DDG) gaan met elkaar samenwerken. Dit zal gebeuren in de vorm van een Regionale Huisartsen Organisatie (werktitel RHO).

De huisartsenzorg staat voor grote uitdagingen, zoals de arbeidsmarktproblematiek, werkdrukbeheersing en de toenemende complexiteit van de zorgvraag door langer thuiswonende kwetsbare mensen. Deze uitdagingen kunnen het meest effectief en bestendig worden aangepakt door het samen te doen.

In de RHO verankeren we de structurele samenwerking en regionale planvorming in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. De RHO is hét aanspreekpunt voor alle huisarts gerelateerde zaken in onze regio, en staat voor een sterke regionale belangenbehartiging met eenheid in beleid, kortere lijnen in de regio, meer slagkracht en minder bestuurlijke drukte.

Ons doel? Huisartsen verbinden en ontzorgen en hun belangen behartigen, zodat huisartsen zich kunnen richten op hun kerntaak: het verlenen van huisartsenzorg.

Vragen?
Heb je vragen over de oprichting van de RHO? Neem dan contact met ons op via 050 366 6444 of via secretariaat@elann.nl.
 

Publicatiedatum: 3 oktober 2022