Wat doet ELANN/ROS voor verloskundigen?

De kwaliteit van geboortezorg in Nederland is hoog. Er is een uniek systeem met een geheel autonoom werkende eerste lijn die ook thuisbevallingen begeleidt. Tien jaar geleden bleek Nederland een fors hogere babysterfte te hebben dan de ons omringende landen. De sindsdien genomen maatregelen werpen hun vruchten af: de perinatale sterfte daalt, ook in de grote steden waar ze van oudsher hoger is.

De komende jaren staat de ondersteuning van geboortezorg in het teken van verdere integratie van samenwerking en zorginhoud: eind 2017 moet het veld klaar zijn voor de doorontwikkeling naar integrale inkoop van geboortezorg. Integratie zou de samenwerking en daarmee de kwaliteit van zorg verder verhogen. De focus van ELANN/ROS zal liggen op het (nog) dichter bij elkaar brengen van de eerstelijns verloskunde, de kraamzorg en de tweedelijns verloskunde waar het gaat om kwaliteit en inhoud van zorg. Het accent verschuift van het adviseren van de eerste lijn naar het adviseren en ondersteunen van de gehele keten bij de grote opdracht om regionaal in de volle breedte vorm te geven aan geïntegreerde geboortezorg.