Basis GGZ

In 2014 is de Basis GGZ ingevoerd. Doel is de zorg efficiënter, dichter bij huis en goedkoper aan te bieden.

Verschuiving tussen echelons

De Basis GGZ leidt tot een verschuiving van cliënten tussen de drie echelons: de huisartsenzorg (incl. POH GGZ), de generalistische GGZ (GGGZ) en de specialistische GGZ (SGGZ). Er komt meer GGZ problematiek in de huisartsenzorg terecht. Deze zorg wordt geleverd door de huisarts en de POH GGZ. De GGGZ wordt verstrekt door psychologen. Naar verwachting zullen zij te maken krijgen met een toename van patiënten. Het intramurale deel van de SGGZ wordt in de komende jaren met een derde ingekrompen. Dit gaat gepaard met een beddenreductie die maakt dat meer patiënten in de GGGZ en de huisartsenzorg terechtkomen. De SGGZ zal zich nog uitsluitend richten op gespecialiseerde GGZ voor patiënten met ernstige stoornissen.

Adviescommissie

De ROS ondersteunt de driehoek huisarts-POH GGZ-psycholoog om de Basis GGZ op provinciaal niveau verder vorm te geven, onder andere in de Adviescommissie GGZ, waarin huisartsen, psychologen en POH GGZ participeren. In deze commissie zijn zorgpaden ontwikkeld, diverse beleidsadviezen uitgebracht en overleggen gevoerd met overheden, zorgverzekeraar en SGGZ.

Op initiatief van de Adviescommissie GGZ heeft ELANN/ROS het meldpunt GGZ ingesteld. Hier kunnen beroepsbeoefenaren knelpunten melden: meldpuntggz@elann.nl

Daarnaast heeft ELANN/ROS de psychologen ondersteund bij het oprichten van hun Groninger Psychologen Coöperatie (GPC).

Handige links

De website Kennisontwikkeling GGZ biedt POH GGZ veel nuttige en diverse informatie zoals kwaliteitsstandaarden en projecten.

De Toolkit GGZ in de huisartsenpraktijk met informatie, tips en aanbevelingen.