Geboortezorg

De komende jaren zal de ondersteuning van geboortezorg in het teken staan van verdere integratie van samenwerking en zorginhoud want minister Schippers streeft naar de doorontwikkeling van integrale inkoop van geboortezorg. Integratie zou de samenwerking en daarmee de kwaliteit van zorg verder verhogen. Focus van de ROS adviseurs ligt daarom op het (nog) dichter bij elkaar brengen van de eerstelijns verloskunde, kraamzorg en tweedelijns verloskunde voor wat betreft de kwaliteit en inhoud van zorg.

Het accent verschuift van het adviseren van de eerste lijn naar advisering en ondersteuning van de gehele keten bij de grote opdracht om regionaal vorm te geven aan geïntegreerde geboortezorg.