Jeugdzorg

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp (ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen). Gemeenten zijn eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze transitie gaat gepaard met een forse bezuiniging. Om hier op voorbereid te zijn, ontwikkelden huisartsen, POH’s GGZ en psychologen een Jeugdzorgpad

ELANN/ROS zit in velerlei overleggen om de eerstelijnszorg in dit verband te positioneren. ELANN/ROS ondersteunt de zorgaanbieders in hun gesprekken met de gemeente, het sociaal wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook heeft ELANN/ROS contact met allerlei ketenpartners in de Jeugdzorg en de Regionale Inkoop organisatie Groninger Gemeenten (RIGG).

Ook met de inzet van een praktijkondersteuner Jeugd wordt volop geëxperimenteerd in de provincie. Er is hierover nauw contact met de huisartsen, de gemeenten en de aanbieders van deze zorg.