Ouderenzorg

Ook in de provincie Groningen neemt de vergrijzing toe, en daarmee het beroep op de ouderenzorg. Binnen deze sector zijn ingrijpende ontwikkelingen gaande, zoals de verschuiving van AWBZ-begeleiding voor ouderen naar de WMO en het verdwijnen van de lagere ZZP’s in de verzorgingshuizen. De eerste lijn zal daardoor nog meer een centrale rol gaan vervullen. Nu al staat het realiseren van programmatische ouderenzorg (ketenzorg) hoog op de agenda bij zowel zorgaanbieders als -verzekeraars.

ELANN/ROS begeleidt bij de ontwikkeling en opzet van gestructureerde, geïntegreerde ouderenzorg. Bijvoorbeeld door:

  • Zorgverleners te voorzien van actuele, accurate informatie inzake de ontwikkelingen in het werkveld van de ouderenzorg
  • Zorgverleners te ondersteunen bij het identificeren van en contact leggen met belangrijke samenwerkingspartners (inclusief gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WMO) op het gebied van ouderenzorg