Achterstands Ondersteunings Fonds

Huisartsen in achterstandswijken in Groningen en Noord-Drenthe kunnen een beroep doen op het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF).

Het AOF financiert projecten die de werklast van huisartsen in achterstandswijken verminderen, hun toegankelijkheid en beschikbaarheid verhogen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de gelden daarvoor sinds 1996 via de zorgverzekeraars beschikbaar. Elann beheert deze gelden, waarbij de AOF-commissie de eindverantwoordelijkheid heeft. Elann voert de administratieve ondersteuning uit van het AOF en van de commissie.

Ga naar Over de AOF-commissie voor meer informatie over deze commissie.

Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?

U kunt financiering aanvragen voor een aantal standaardprojecten die de AOF-commissie heeft gekozen:

  • Nascholing praktijkpersoneel
  • Inzet waarnemer
  • Digitalisering huisartsenpraktijk
  • Aansluiting LSP
  • Gebruik tolkentelefoon
  • Aanwezigheid tolk bij consult

Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een 'overig project' dat u graag door het AOF vergoed zou zien.

Meer informatie over standaardprojecten en overige projectaanvragen, vindt u in het menu aan de rechterkant.

Hoe vraagt u een vergoeding aan?

Via het menu aan de rechterkant leest u per project hoe u financiering aanvraagt.