Achterstands Ondersteunings Fonds

Huisartsen in achterstandswijken in Groningen en Noord-Drenthe kunnen een beroep doen op het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF).

Het AOF financiert projecten die de werklast van huisartsen in achterstandswijken verminderen, hun toegankelijkheid en beschikbaarheid verhogen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de gelden daarvoor sinds 1996 via de zorgverzekeraars beschikbaar. Elann beheert deze gelden, waarbij de AOF-commissie de eindverantwoordelijkheid heeft. Elann voert de administratieve ondersteuning uit van het AOF en van de commissie.

Ga naar Over de AOF-commissie voor meer informatie over deze commissie.

Let op: met ingang van 1 januari 2022 is de werkwijze en het aanbod aan standaardaanvragen gewijzigd! De pagina's zijn of worden aangepast.
Zie voor meer informatie het document onder aan deze pagina.
Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?

U kunt financiering aanvragen voor een aantal standaardprojecten die de AOF-commissie heeft gekozen:

 • Nascholing praktijkpersoneel
 • Inzet waarnemer
 • Digitalisering huisartsenpraktijk (tot en met 2021) - formulier 2021 aan te vragen via aofgroningen@elann.nl
 • Aansluiting LSP (tot en met 2021)
 • Gebruik tolkentelefoon (voor alle huisartsen in Groningen en Noord Drenthe beschikbaar!)
 • Aanwezigheid tolk bij consult

Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een 'overig project' dat u graag door het AOF vergoed zou zien.

Eisen en criteria

Projecten moeten aan de eisen voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het AOF. De eisen zijn dat het project:

 • Ten behoeve komt aan huisartsen in achterstandswijken. Een achterstandswijk is een door de Nza aangewezen postcodegebied of een gebied van de huisarts waar minimaal 5% van de populatie in een door de Nza aangewezen achterstandsgebied woont.
 • De werkdruk van huisartsen in achterstandswijken verlaagt en/of het werkplezier van huisartsen in achterstandswijken verhoogt.
 • Het project valt buiten de reguliere financiering van de huisartspraktijk/ het gezondheidscentrum.

Daarnaast gaan we werken met een aantal aanvullende criteria, die verwerkt zijn in een 'scoreformulier'.
De criteria zijn:

 1. Het bereik van het project ten aanzien van achterstandspatiënten
 2. Het doel en de aanpak is SMART geformuleerd en haalbaar
 3. De resultaten zijn schaalbaar
 4. Projectresultaat is duurzaam geborgd
 5. De kosten staan in alle redelijkheid in verhouding tot de activiteiten

Het bereik bij criterium 1 wordt gebaseerd op het percentage achterstandspatiënten van een praktijk:

 1. >5% - <10%)  (een praktijk moet dus minimaal 5% achterstandspatiënten hebben!)
 2. >10% - 15%
 3. >15% - <20%
 4. >20% - <25%
 5. >25%

Voor criteria 2 t/m 5 hebben de scores de volgende lading: 

1 = Onvoldoende | Project schiet te kort in gevraagde doelen en/of omschrijving, mist belangrijke achtergrond, project is niet doelmatig opgezet en stelt lage kwaliteitseisen.
2 = Matig | Project niet altijd doelmatig en stelt lage kwaliteitseisen.
3 = Goed | Project over het algemeen doelmatig, stelt gemiddelde kwaliteitseisen en is helder omschreven.
4 = Zeer goed | Heldere argumenten, goed geformuleerd, aandacht voor het proces, voorziet risico’s, speelt hier pro-actief op in en stelt hoge kwaliteitseisen.
5 = Uitmuntend | Zeer doelmatig project, resultaten zijn zeer bruikbaar, voorziet in uitstekende oplossingen voor problemen en stelt zeer hoge kwaliteitseisen.

Aanvullende informatie over standaardprojecten en overige projectaanvragen, vindt u in het menu aan de rechterkant.

Hoe vraagt u een vergoeding aan?

Via het menu aan de rechterkant van de pagina van een project leest u hoe u financiering aanvraagt.

Bijlage: Informatiebrief wijzigingen werkwijze AOF Groningen: