Achterstands Ondersteunings Fonds

Huisartsen in achterstandswijken in Groningen en Noord-Drenthe kunnen een beroep doen op het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF).

Het AOF financiert projecten die de werklast van huisartsen in achterstandswijken verminderen, hun toegankelijkheid en beschikbaarheid verhogen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de gelden daarvoor sinds 1996 via de zorgverzekeraars beschikbaar. Elann beheert deze gelden, waarbij de AOF-commissie de eindverantwoordelijkheid heeft. Elann voert de administratieve ondersteuning uit van het AOF en van de commissie.

Ga naar Over de AOF-commissie voor meer informatie over deze commissie.

Eenmalig budget, verlenging 2024

Het Achterstandsfonds Groningen (AOF Groningen) heeft op de vergadering van 23 november2023 besloten om de beschikbaarheid van van het Eenmalig bUdget te verlegen voor 2024. Dat betekentdat praktijken ook voor 2024 weer gebruik kunnen maken van het Eenmalig Budget.
AOF Groningen stelt aan alle huisartspraktijken die te maken hebben met patiënten woonachtig op de postcodes achterstandswijken (minimaal percentage 5% ingeschreven achterstandspatiënten) een eenmalig budget beschikbaar à € 7,50 per ingeschreven ‘achterstandspatiënt’.

Het budget is uitsluitend te besteden aan één of meerdere van de genoemde keuzeopties. Deze keuzes zijn bepaald op basis van de door ons verwachtte behoefte onder achterstandspraktijken en worden verondersteld bij te dragen aan de verbetering van het werkplezier en de verlichting van de werkdruk van praktijken in een achterstandsgebied.

De mogelijke keuzes zijn:

  • Teambuilding / welbevinden personeel;
  • extra tijdelijke inzet van huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistent;
  • praktijkverbouwing / aanpassing  ergonomisch werken;
  • aanpassingen website; en opschonen / digitaliseren patiëntendossiers.

De reguliere standaardaanvragen vergoeding Waarneming, Uurgesprek en Scholing komen voor 2023 en 2024 te vervallen.

De informatie en bijbehorende formulieren worden in maart verstuurd naar de individuele praktijkhouder. 
Het aantal patiënten wordt gebaseerd op de data van Vektis, november 2022.

Bijlagen: