AOF

Commissie

Van de AOF commissie maken de volgende leden deel uit:

 • dhr. E.P. Berghuis (voorzitter)
 • mw. M. Wever
 • mw. E. ter Steeg (Menzis)
 • dhr. C. Wijbenga
 • dhr. H.B. Kuipers

De AOF commissie heeft tot taak:

 • het opstellen van richtlijnen voor de beoordeling van projectaanvragen
 • het informeren van huisartsen in achterstandswijken
 • het beoordelen van projectaanvragen
 • de toekenning van financiering ten behoeve van de uitvoering van projectaanvragen
 • het initiëren van doelgroepgerichte projecten

De AOF gelden worden, onder eindverantwoordelijkheid van de AOF commissie, beheerd door ELANN. De administratieve ondersteuning van de AOF commissie ligt bij ELANN.

Aanvragen

Het AOF kent een aantal standaardprojecten, te weten:

 • Financiering ICT
 • Financiering aansluiting LSP
 • Inzet tolk bij consult
 • Tolkentelefoon
 • Nascholing praktijkpersoneel
 • Vergoeding waarneming (juli t/m december 2018, verlengd t/m 31 december 2019)

De inzet van een tolk bij een consult én de tolkentelefoon worden gefinancierd vanuit het hagro-overstijgende budget. De vergoeding van de overige standaardprojecten komt ten laste van het hagrobudget.

Meer informatie over de standaardprojecten én de bijbehorende aanvraagformulieren vindt u terug onder het uitklapmenu bovenaan deze pagina.

Heeft u een ander project dat u graag door het AOF gefinancierd zou zien, dan kunt u een verzoek daartoe indienen middels het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina vindt.

Procedure

Uw financieringsverzoek dient u in door het betreffende aanvraagformulier op te sturen naar het secretariaat van het AOF. Dat kan per post: Damsterdiep 191e, 9713 EC Groningen, of per mail: info@elann.nl

Aanvragen voor standaardprojecten worden binnen tien werkdagen beantwoord. Overige projectaanvragen krijgen binnen tien werkdagen een bevestiging van ontvangst én de datum van de commissievergadering waarin de aanvraag wordt behandeld. Over de beoordeling van een aanvraag wordt binnen tien werkdagen na de commissievergadering bericht.

Meer info

Met vragen over (de uitwerking van) een projectvoorstel kunt u bellen of mailen met de secretaris van de AOF commissie, Gerard Tros, telefoon 050 3666448.

Huisartsen in achterstandswijken (Stad of Ommeland) in Groningen en Noord-Drenthe (situatie 2019) kunnen een beroep doen op het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF). Het fonds financiert projecten die de werklast van huisartsen in achterstandswijken verminderen, hun toegankelijkheid en beschikbaarheid verhogen en de kwaliteit van zorg verbeteren. De gelden daarvoor worden sinds 1996 door VWS via de zorgverzekeraars beschikbaar gesteld.