Gebruik tolkentelefoon

Voor het telefonisch inschakelen van een tolk bij een consult met een niet- of slecht Nederlands sprekende patiënt hoeft van tevoren geen aanvraag te worden ingediend bij het AOF. (Bovenstaande afspraak geldt ook weer voor het jaar 2022 en voor alle huisartsen werkzaam in Groningen en Noord-Drenthe!)

Vergoeding
De kosten van het gebruik van de tolkentelefoon worden vergoed vanuit het algemene AOF-budget. Het gebruik van de tolkentelefoon komt niet ten laste van het budget dat de hagro heeft gekregen van het AOF.

Global Talk stuurt de rekening rechtstreeks naar Elann indien u de tolkentelefoon via onderstaande werkwijze aanvraagt. U hoeft verder nergens meer naar om te kijken.

Werkwijze aanvragen tolkentelefoon

Vraag de tolkentelefoon aan door de volgende stappen te doorlopen:

1. Bel met Global Talk via 088 2555222 en doorloop het menu.
2. Houd hierbij de volgende gegevens bij de hand:

  • de klantcode 357547
  • de initialen en de achternaam van de betreffende huisarts
  • de postcode en het huisnummer van de praktijk

U hoeft geen aanvraag in te dienen bij het AOF voor het telefonisch inschakelen van een tolk bij een consult met een niet- of slecht Nederlands sprekende patiënt.