ROS

ELANN adviseert en ondersteunt de eerste lijn via de ROS-functie.

De afkorting ROS staat voor Regionale Ondersteuningsstructuur. De zeventien ROS'en in Nederland vormen een landelijk dekkend netwerk en vervullen een maatschappelijke opdracht. In hun werkgebieden stimuleren zij integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg, door advisering, ondersteuning en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen.

Doelgroep

Huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, diëtisten en apothekers vormen de doelgroepen van de ROS. Maar gemeenten en andere partijen die afstemming zoeken met de eerste lijn weten ons ook steeds vaker te vinden.

Regio

De ROS vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de regio en houdt daarbij rekening met de plaatselijke situatie (stad, platteland, bevolkingskrimp, capaciteitsproblemen) en de vragen uit het veld. Wij stemmen de activiteiten af met de zorgverleners, de zorgverzekeraar en andere regionale partners.