Nascholing

Elann organiseert geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen, praktijkmedewerkers en andere zorgverleners in de eerste lijn.

Ons aanbod van zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire nascholingen is gevarieerd, actueel en praktijkgericht. Veel nascholingen voor huisartsen en hun praktijkpersoneel vinden plaats in opdracht van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). Elann organiseert ook nascholingen in samenwerking met of in opdracht van onder andere Zorgadvies Groningen, regionale ziekenhuizen en de Netwerken Palliatieve Zorg in de provincie Groningen.

CRKBO
Elann is een CRKBO geregistreerde instelling. CRKBO staat voor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Elann voldoet dus aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 

Elann onderdeel van DokNoord
Elann maakt sinds 9 mei 2023 - net als de GHC en Doktersdienst Groningen – als werkorganisatie onderdeel uit van DokNoord. DokNoord is dé regionale organisatie voor huisartsenzorg in Groningen en Noord-Drenthe, die huisartsen verbindt, ontzorgt en hun belangen behartigt.

Vanwege het feit dat Elann onderdeel is geworden van de regionale huisartsenorganisatie DokNoord, en mede gezien de beschikbare formatie in ons nascholingsteam, is besloten om de focus voor wat betreft de organisatie van nascholingen nog meer te richten op de huisartsenzorg. Dit betekent dat Elann vanaf 1 januari 2024 nascholingen organiseert voor de beroepsgroep huisartsen, de medewerkers van huisartsenpraktijken, en daarnaast voor andere beroepsgroepen voor zover het nascholingen betreft die gericht zijn op samenwerking met huisartsen (multidisciplinaire nascholingen).

In verband met de bovengenoemde ontwikkeling stopt Elann dus per 1 januari 2024 met de organisatie van monodisciplinaire nascholingen voor paramedische zorgaanbieders en verloskundigen. Elann blijft graag beschikbaar voor de organisatie van multidisciplinaire nascholingen.

Inschrijven via portaal Zorgverleners Groningen
Wanneer u zich inschrijft voor een nascholing, wordt u vanuit de nascholingsagenda doorgelinkt naar het portaal Zorgverleners Groningen. Inschrijvingen verlopen via dit portaal.

 

Bekijk de nascholingsagenda