Raad van Commissarissen

Elann heeft een Raad van Commissarissen.

Elann BV maakt als werkorganisatie onderdeel uit van DokNoord. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt onafhankelijk en integraal toezicht op het beleid van de bestuurders van Elann en de algemene gang van zaken in de organisatie.

Samenstelling Raad van Commissarissen:

  • de heer C.J. Ezinga, directievoorzitter Rabobank Noordenveld West Groningen
  • de heer A. van der Meer, handels- en kantonrechter bij rechtbank Noord- Nederland
  • mevrouw K.G. Groeneveld, huisarts in Lemmer