Hoe wij werken

Hoe gaan we te werk bij nascholingen van Elann? Kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt. Dit houdt in dat de nascholingen zoveel mogelijk geaccrediteerd worden aangeboden. Elann werkt met diverse Deskundigheidsbevorderingscommissies (DKB). Deze commissies werken mee aan de totstandkoming van een interessant en actueel nascholingsaanbod voor zorgverleners in de eerste lijn.

Nascholingen

Elann biedt zowel mono- als multidisciplinaire nascholingen. De nascholingen variëren in groepsgrootte van 10 deelnemers tot meer dan 100 deelnemers. Hieronder een greep uit de (twee)jaarlijks terugkerende grotere nascholingen die Elann organiseert:

 • het Noordelijk Congres voor huisartsen
 • het Symposium voor Praktijkassistenten
 • de Breedenburg Stad
 • de Breedenburg Ommelanden
 • Compagnonscursus OZG
 • Compagononscursus Treant

Een groot deel van onze nascholingen wordt als ‘open inschrijf’-nascholing aangeboden via de nascholingsagenda. Een zorgverlener bepaalt zelf of hij/zij wil deelnemen aan een nascholing en schrijft zich in via onze website.

Op verzoek van een organisatie verzorgt Elann ook nascholingen op maat. Denk bijvoorbeeld aan een reeds bestaande nascholing, die een organisatie wil aanbieden aan al haar medewerkers.

Daarnaast biedt Elann facilitaire ondersteuning aan organisaties, die zelf een nascholing organiseren. Voorbeelden van deze ondersteuning: het opzetten van een symposium of congres, de coördinatie van de nascholing op de dag zelf of de uitvoering van alle administratie rondom het inschrijfproces.

Deskundigheidsbevorderingscommissies 

Diverse deskundigheidsbevorderingscommissies (DKB) van Elann denken mee over de onderwerpen voor de nascholingen gericht op hun eigen doelgroep. Elann faciliteert deze commissies en organiseert de daaruit voortkomende nascholingen.

Elann faciliteert onderstaande DKB-commissies. Heeft u ideeën voor nascholingen voor een bepaalde doelgroep? Neem dan contact op met onderstaande vermelde contactpersoon van de desbetreffende DKB-commissie. 

 • Huisartsen (contactpersoon Janneke Komduur)
 • Praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (contactpersoon: Karen Diephuis)
 • Praktijkassistenten (contactpersoon: Ingrid Wagenaar)
 • Praktijkondersteuners GGZ (contactpersoon: )
 • Praktijkmanagers (contactpersoon: )
 • Psychologen in samenwerking met ProScoop en ROS Friesland (contactpersoon: )

Wij hebben het kwaliteitskeurmerk voor opleidingsinstellingen in het kort beroepsonderwijs (CRKBO).

Accreditatie

Voor (bijna) elke nascholing wordt accreditatie aangevraagd, waardoor ook externe (onafhankelijke) deskundigen de kwaliteit van de nascholing beoordelen. Voor de doelgroepen ‘huisartsen’, 'praktijkondersteuners' en ‘praktijkassistenten’ heeft Elann een instellingsaccreditatie. Dit betekent dat we voor deze groepen deelnemers zelf de accreditatie kunnen afhandelen. Elann wordt hiervoor getoetst door de kwaliteitsregisters van deze doelgroepen.

Accreditatie voor nascholingen die Elann aanbiedt voor andere doelgroepen worden aangevraagd bij de desbetreffende beroepsvereniging.

Meer weten

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Elann voor de mogelijkheden. U kunt dit doen via nascholingen@elann.nl of (050) 366 6444.