Over Elann

Elann is dé organisatie voor nascholing en ondersteuning van huisartsen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Wij bieden:

  • geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen, hun praktijkpersoneel en andere zorgverleners in de eerste lijn.
  • deskundig advies aan en praktische ondersteuning van huisartsen. 

Ontzorgen en nascholingen

Huisartsen krijgen het steeds drukker. Ze krijgen meer patiënten, met meer complexe aandoeningen. Er verschuiven taken van de tweede naar de eerste lijn. Hierdoor is meer praktijkpersoneel nodig en neemt de administratieve druk toe.

Elann ontzorgt huisartsen door praktische ondersteuning te bieden bij P&O-zaken en financiële administratie. Zo kan Elann helpen bij het contracteren of met het vinden van nieuw personeel. 

Daarnaast heeft Elann een ruim aanbod aan geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen, hun praktijkpersoneel en andere zorgverleners in de eerste lijn. Zo houden zij hun kennis van de snel veranderende zorg op peil.

Op die manier kunnen huisartsen zich optimaal richten op hun belangrijkste taak: het verlenen van goede patiëntenzorg.

Samenwerking

Elann werkt nauw samen met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en de Huisartsenkring Groningen. We voeren het werkgeverschap uit voor de medewerkers van de GHC en regelen de financiële administratie van de GHC. Voor de Huisartsenkring Groningen verzorgt Elann de beleidsondersteuning van het bestuur en de ledenraad.

Elann, de GHC en de Huisartsenkring Groningen vullen elkaar aan, elk vanuit zijn eigen rol in de regio. Samen maken we ons sterk voor de huisartsen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe.