Over de AOF-commissie

Wat doet de AOF-commissie en wie zijn de leden van deze commissie?

Taken

De AOF-commissie heeft de volgende taken:

  • het opstellen van richtlijnen voor de beoordeling van projectaanvragen
  • het informeren van huisartsen in achterstandswijken
  • het beoordelen van projectaanvragen
  • de toekenning van financiering voor de uitvoering van projectaanvragen
  • het initiëren van doelgroepgerichte projecten

De AOF-commissie bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. H.B. Kuipers, huisarts (voorzitter)
  • mw. C.D. Wichers, huisarts
  • mw. A.L. Lanting, huisarts
  • mw. M. Wever, huisarts
  • mw. E. ter Steeg (Menzis)

Vergaderdata

Bekijk wanneer de AOF-commissie vergadert. Zo weet u wanneer de leden aanvragen voor overige projecten bespreken.

18 januari 2024
29 februari 2024
11 april 2024
23 mei 2024
20 juni 2024
12 september 2024
24 oktober 2024
5 december 2024