Over de AOF-commissie

Wat doet de AOF-commissie en wie zijn de leden van deze commissie?

Taken

De AOF-commissie heeft de volgende taken:

  • het opstellen van richtlijnen voor de beoordeling van projectaanvragen
  • het informeren van huisartsen in achterstandswijken
  • het beoordelen van projectaanvragen
  • de toekenning van financiering voor de uitvoering van projectaanvragen
  • het initiëren van doelgroepgerichte projecten

De AOF-commissie bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. E.P. Berghuis, huisarts (voorzitter)
  • mw. M. Wever, huisarts
  • mw. E. ter Steeg (Menzis)
  • dhr. C. Wijbenga, huisarts
  • dhr. H.B. Kuipers, huisarts

Vergaderdata

Bekijk wanneer de AOF-commissie vergadert. Zo weet u wanneer de leden aanvragen voor overige projecten bespreken.

13 januari 2022
3 maart 2022
7 april 2022
2 juni 2022
13 oktober 2022
24 november 2022