Financiële administratie

In steeds meer huisartsenpraktijken verzorgt Elann de financiële administratie. Denk aan declareren en contracteren. Zo kunnen huisartsen én hun personeel zich beter concentreren op hun belangrijkste taak: het leveren van goede patiëntenzorg.

 • Declareren van verrichtingen (maandelijks)
  • Verrichtingen aanmaken in het HIS
  • Versturen van verrichtingen via Vecozo of VIPLive
 • Declareren van inschrijftarieven (per kwartaal)
  • COV-controle uitvoeren
  • Inschrijftarieven aanmaken in het HIS incl. eventuele opslagen zoals POH-S, POH-GGZ en moduletarieven
  • Versturen via Vecozo of VIPLive
 • Verwerken retourinformatie en herdeclareren (wekelijks)
  • Binnengekomen retourinformatie verwerken
  • Nagaan reden van retour, bellen verzekeraar(s)
  • ION nakijken en eventueel patiënt aanmelden. Collega-praktijk benaderen en/of onterechte afwijzing betwisten (reclameren)
  • Mutaties aanpassen in het HIS (zelf of via assistente) om herhaling van retour te voorkomen
  • Herdeclareren en het proces monitoren
  • Indien herdeclareren niet mogelijk is, de betreffende regels crediteren in het HIS (afwijzing dus accepteren)
 • Contractering en instellingen HIS
  • Jaarlijks de tarieven van de preferente zorgverzekeraar en de tarieven van de modules verwerken in het HIS
  • In geval van mutaties in UZOVI-codes: aanpassing in het HIS
 • Boekhouding bijhouden in administratieprogramma
  • Inclusief betalingen en declaraties controleren op basis van bankrekeningafschriften

Tarief

Het tarief voor deze ondersteuning is € 58,00 excl. BTW per uur.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u dat Elann ook voor uw huisartsenpraktijk financiële administratie uit handen neemt? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Sonja Doorn.