Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor de nascholingen die Elann organiseert, tenzij nadrukkelijk op de uitnodiging anders wordt vermeld.

Inschrijving voor nascholing

 • Inschrijving voor een nascholing gebeurt via de nascholingsagenda op www.elann.nl/nascholingsagenda en vervolgens via Zorgverleners Groningen Na aanmelding via de website geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, u kunt binnen die tijd kosteloos annuleren (deze bedenktijd vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktijd plaatsvindt).
 • Schrijft u zich voor een nascholing in met uw account (‘inschrijven met account'). Dan kiest u voor het betalen via iDEAL of middels een éénmalige digitale machtiging (SEPA Direct). Indien men een éénmalige digitale machtiging afgeeft wordt het bedrag binnen 10 dagen afgeschreven (vanaf de datum van inschrijving). Zodra de inschrijving is betaald via iDEAL, of de éénmalige machtiging is afgegeven, is uw aanmelding definitief. Na inschrijving ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van inschrijving. Vanaf het moment van inschrijving zijn de annuleringsvoorwaarden (zie hieronder) van toepassing.
 • Indien u geen account heeft, dan schrijft u zich eenmalig in zonder account (‘registreren en inschrijven’). Bij een betaalde nascholing voldoet u tijdens dit inschrijfproces de kosten via iDEAL of middels een éénmalige digitale machtiging (SEPA Direct). Vervolgens wordt uw inschrijving in behandeling genomen. Bij inschrijving zonder account is uw inschrijving pas definitief nadat Elann deze handmatig heeft verwerkt. Vanwege die reden krijgen inschrijvingen met account voorrang op inschrijvingen zonder account.
 • Plaatsing voor een nascholing geschiedt op volgorde van binnenkomst tot het maximumaantal deelnemers is bereikt.
 • Indien de nascholing vol is, kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst door te klikken op (‘Aanmelden voor wachtlijst’).
 • Bij voldoende aanmeldingen voor de wachtlijst, zal bekeken worden of de nascholing nogmaals ingepland kan worden.
 • Indien het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de nascholing door Elann geannuleerd of verplaatst worden.
 • Bij annulering van de nascholing door Elann worden reeds betaalde cursusprijzen aan de deelnemers die zich hebben ingeschreven, teruggestort. Elann streeft ernaar om de desbetreffende deelnemers hierover uiterlijk twee weken vóór de datum van de geplande nascholing te berichten. In geval van overmacht (zoals door ziekte van een docent/spreker bij de desbetreffende nascholing) kan het voorkomen dat berichtgeving hierover niet binnen deze termijn kan plaatsvinden. Elann aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die deelnemers lijden als gevolg van de geannuleerde nascholing.
 • De sluitingsdatum van inschrijving is doorgaans drie weken vóór aanvang van de nascholing.
 • Wij gebruiken het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij inschrijving, voor het versturen van de bevestiging van deelname. Het email adres waarmee u toegang heeft tot de portal van zorgverlenersgroningen.nl is uw correspondentieadres.
 • Annuleren, met inachtneming van onze annuleringsvoorwaarden hieronder, kan bij de desbetreffende nascholing in het portaal van Zorgverleners Groningen door te klikken op de knop (‘Afmelden’). Na ontvangst van uw annuleringsbericht, zal de medewerker uw afmelding in behandeling nemen en een bevestiging van uw afmelding sturen.  Ontvangt u geen bevestiging van uw afmelding, dan heeft Elann uw annulering niet ontvangen.
 • Elann gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden.
 • Uw mails worden doorgaans binnen drie werkdagen beantwoord.

Annuleringsvoorwaarden

In geval u uw inschrijving voor een nascholing wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de nascholing zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de nascholing wordt € 25,- administratiekosten bij u in rekening gebracht, m.u.v. gratis nascholingen.
 • Bij annulering binnen drie weken vóór aanvang van de nascholing is het gehele bedrag verschuldigd. Indien de nascholing gratis is, wordt € 25,- administratiekosten bij u in rekening gebracht.
 • Annulering dient altijd per mail te geschieden. U kunt uw e-mail sturen naar de afdeling Nascholingen (nascholingen@elann.nl). Of via het portaal van Zorgverleners Groningen middels de knop (‘afmelden’).
 • Log in met uw emailadres en wachtwoord op het portaal Zorgverleners Groningen.
 • En ga via de home knop naar (‘Mijn nascholingen’) selecteer de juiste nascholing. Klik op beheren inschrijving en vervolgens rechtsboven op Afmelden.
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van kracht, tenzij afwijkende voorwaarden gelden. Indien dit het geval is, vindt u dit terug in de nascholingsagenda op www.elann.nl/nascholingsagenda op de pagina en/of in de uitnodiging van de betreffende nascholing.

Download de algemene voorwaarden (pdf)