Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor de nascholingen die Elann organiseert, tenzij nadrukkelijk op de uitnodiging anders wordt vermeld.

Inschrijving voor nascholing

 • Inschrijving voor een nascholing geschiedt via de nascholingsagenda op www.elann-nascholingen.nl. Bij inschrijving via de website kunt u kiezen voor het betalen via iDEAL of middels een éénmalige digitale machtiging (Sepa direct). Indien men een eenmalige digitale machtiging afgeeft wordt het bedrag binnen 10 dagen afgeschreven (vanaf de datum van inschrijving).
 • ​Zodra de inschrijving is betaald via Ideal, of de eenmalige machtiging is afgegeven, is uw aanmelding definitief.
 • Na inschrijving ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van inschrijving. Vanaf het moment van inschrijving zijn de annuleringsvoorwaarden (zie hieronder) van toepassing.
 • Plaatsing voor een nascholing geschiedt op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • Indien een nascholing vol is en u wilt deze nascholing graag volgen, dan kunt u dit met een e-mail aan de betreffende medewerker doorgeven. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst en er wordt contact met u opgenomen als er een cursusplaats voor u is vrijgekomen.
 • Bij voldoende aanmeldingen voor de wachtlijst, zal bekeken worden of de nascholing nogmaals ingepland kan worden.
 • Indien het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de nascholing door Elann geannuleerd worden. Bij annulering van de nascholing door Elann worden reeds betaalde cursusprijzen aan de deelnemers die zich hebben ingeschreven, teruggestort. Elann streeft ernaar om de desbetreffende deelnemers hierover uiterlijk twee weken voor de datum van de geplande nascholing te berichten. In geval van overmacht (zoals door ziekte van een docent/spreker bij de desbetreffende nascholing) kan het voorkomen dat berichtgeving hierover niet binnen deze termijn kan plaatsvinden. Elann aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die deelnemers lijden als gevolg van de geannuleerde nascholing.
 • De sluitingsdatum van inschrijving is doorgaans drie weken voor aanvang van de nascholing.
 • Wij gebruiken het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij inschrijving, voor het versturen van de bevestiging van deelname.
 • Annuleren, met inachtneming van onze annuleringsvoorwaarden hieronder, kan alleen per e-mail. Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan heeft Elann uw annulering niet ontvangen.
 • Elann gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden.
 • Uw mails worden binnen drie werkdagen beantwoord. 

Annuleringsvoorwaarden

In geval u uw inschrijving voor een nascholing wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de nascholing zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de nascholing wordt € 25,- administratiekosten bij u in rekening gebracht, m.u.v. gratis nascholingen.
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de nascholing is het gehele bedrag verschuldigd. Indien de nascholing gratis is, wordt € 25,- administratiekosten bij u in rekening gebracht.
 • Annulering dient altijd per mail te geschieden. U kunt uw mail sturen naar de afdeling Deskundigheidsbevordering.
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van kracht, tenzij afwijkende voorwaarden gelden. Indien dit het geval is, vindt u dit terug in de nascholingsagenda op de pagina en/of in de uitnodiging van de betreffende nascholing.

Download de algemene voorwaarden (pdf)