P&O-activiteiten

Personeelsmanagement moet goed worden georganiseerd, maar hoeft niet per se intern geregeld te zijn. Door deze taak aan Elann uit te besteden, professionaliseert u uw personeelsbeleid én wint u tijd.

Algemeen

Je kunt voor algemene P&O-gerelateerde onderwerpen voor advies bij Elann terecht. Bijvoorbeeld met vragen over de CAO, functiewaardering of het (dis)functioneren van een medewerker.

Werving en selectie

Elann helpt je bij de werving en selectie van nieuw personeel. Denk aan een vacature opstellen en plaatsen, kandidaten selecteren en uitnodigen, sollicitatiegesprekken begeleiden en adviseren bij het maken van een keuze.

Welke functies

Deze ondersteuning bij werving en selectie is mogelijk voor de volgende functies:

 • doktersassistentes
 • apothekersassistentes (beperkt in aantal)
 • praktijkondersteuners somatiek
 • praktijkondersteuners GGZ
 • praktijkverpleegkundigen
 • praktijkmanagers
 • hidha's
Procedure

Ondersteuning bij de werving en selectie van een nieuwe medewerker gaat als volgt in zijn werk:

 1. Neem contact op met Elann en geef je wensen door.
 2. Elann gaat vervolgens aan de slag met de werving van een medewerker. Het databestand wordt geraadpleegd en beschikbare kandidaten ontvangen een e-mailbericht of worden gebeld. Indien nodig en in overleg plaatst de medewerker van Elann een vacature.
 3. Vervolgens vindt in overleg met de huisarts -indien sprake is van een aantal kandidaten- een selectie plaats.
 4. De medewerker van Elann maakt afspraken met de gekozen kandidaat over arbeidsomvang, duur en salaris. En legt deze afspraken vast in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. 

Functioneringsgesprekken

Daarnaast biedt Elann ondersteuning bij het voeren van functioneringsgesprekken, zoals bij: een agenda maken, de verslaglegging, het gesprek structureren, concrete actiepunten formuleren en de gesprekken evalueren.

Aanmelden en meer informatie

Wil je gebruik maken van deze P&O-ondersteuning? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Gerard Tros.