Nascholing

Elann organiseert geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen, praktijkmedewerkers en andere zorgverleners in de eerste lijn.

Ons aanbod van zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire nascholingen is gevarieerd, actueel en praktijkgericht. Voor verschillende doelgroepen, zoals huisartsen, praktijkmedewerkers, diëtisten en logopedisten, zijn er deskundigheidsbevorderingscommissies (DKB). Deze commissies denken mee over de inhoud van de nascholingen voor hun eigen doelgroep.

Veel nascholingen voor huisartsen en hun praktijkpersoneel vinden plaats in opdracht van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). Elann organiseert ook nascholingen in samenwerking met of in opdracht van onder andere Zorgadvies Groningen, regionale ziekenhuizen en de Netwerken Palliatieve Zorg in de provincie Groningen.

Wanneer u zich inschrijft voor een nascholing, wordt u vanuit de nascholingsagenda doorgelinkt naar het portaal Zorgverleners Groningen. Inschrijvingen verlopen via dit portaal.

Coronamaatregelen

Op de locatie is de 1,5 meter afstand losgelaten, hetgeen betekent dat er weer meer mensen in de zalen worden toegelaten. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat u veilig kunt deelnemen aan onze nascholingen. 
Voor toegang tot onze nascholingen is met ingang van 6 november a.s. een coronatoegangsbewijs verplicht. U krijgt een coronatoegangsbewijs met:
- een bewijs van volledige coronavaccinatie
- een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de bijeenkomst
- een herstelbewijs
Het coronatoegangsbewijs kan getoond worden via de CoronaCheck-app of op papier (meer informatie op www.coronacheck.nl of via deze link). Om te kunnen controleren dat het uw toegangsbewijs is, vragen we ook naar uw ID.

Daarnaast blijft het overheidsadvies ‘thuisblijven en testen bij klachten’, dus indien u klachten heeft, kom dan niet naar de nascholing.

Bekijk de nascholingsagenda