De NHG-Standaard Chronische Nierschade (HA)

< terug Vrij
Datum maandag 20 september 2021
Tijd 19:30 - 21:00 uur
Type nascholing Online
Locatie Online
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 35,00
Prijs € 42,00
Meer informatie bij: Karen Diephuis
Meer Informatie e-mail: k.diephuis@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 050-3666440
Doelgroep Huisarts
Zorgprogramma CVRM, Diabetes
Accreditatie wordt aangevraagd ABC1 wordt aangevraagd

Deze nascholing is geannuleerd i.v.m. te weinig inschrijvingen.


Inleiding

In 2018 is de eerste NHG-Standaard Chronische Nierschade gepubliceerd (M109). Met deze scholing kunt u uw kennis rondom chronische nierschade opfrissen en praktische kennis opdoen over behandeling bij nierschade.


Inhoud

Middels casuïstiek, door telenefrologie verzameld, gaan we in op de dagelijkse behandeling van chronische nierschade. Wat zijn de functies van de nier, bepaling van chronische nierschade, het grote belang van preventie, de consequenties van gestoorde nierfunctie voor risico op nierfalen en hart- en vaatziekten en de mogelijkheden van behandeling van albuminurie en verdere verslechtering.


Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing:

  • is uw kennis over chronische nierschade up to date;
  • kent u de belangrijkste punten van de NHG standaard;
  • weet u welk diagnostisch traject u moet volgen;
  • kent u de mogelijkheden van therapie;
  • bent u op de hoogte wanneer een nefroloog te consulteren cq een patiënt te verwijzen.

Programma

19.20 uur Digitale inloop, kop thee of koffie op tafel
19.30 uur Start NHG-Standaard CNS en casuïstiek
20.05 uur Casuïstiek, vervolg
21.00 uur Afsluiting


Voorbereiding

Het is mogelijk om casuïstiek in te leveren die besproken kan worden in de nascholing. Deze casuïstiek kunt u geanonimiseerd voorafgaand aan de scholing mailen naar: k.diephuis@elann.nl.


Docent

de heer drs. M.J. Hardieck, huisarts Stadskanaal
de heer I.A. Huisman, internist-nefroloog Treant Zorggroep< Terug