Zorgcoördinatie Dementie, de POH als zorgcoördinator

< terug Vrij
Datum woensdag 02 november 2022
Tijd 18:15 - 20:30 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs € 60,00
Prijs GHC-leden € 0,00
Meer informatie bij: Janneke Middel-Mulder
Meer Informatie e-mail: j.middel@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20010433
Doelgroep POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma Dementie

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Deze nascholing is verplicht voor praktijkmedewerkers (POH/PVK/VS ) die gaan starten met de uitvoering van deze zorgmodule, zowel bij de start van het zorgprogramma als voor (nieuwe) medewerkers die voor het eerst deze zorg gaan uitvoeren. Deze scholing is gratis voor GHC-leden.


Inleiding

Deze verplichte nascholing is gratis voor medewerkers van praktijken aangesloten bij de GHC die starten (of reeds zijn gestart) met de dementiemodule.

Praktijken die gestart zijn met de GHC Ouderenzorg hebben een structuur en een geriatrisch netwerk ontwikkeld. Na de ontwikkeling van dit netwerk is het voor de praktijk mogelijk te starten met de module dementie.
Voor de zorg rondom een patiënt met dementie is een goede afstemming nodig met verschillende disciplines en mantelzorgers. Dit vraagt de nodige competenties van de praktijkondersteuner (POH), praktijkverpleegkundige (PVK) en verpleegkundig specialist (VS), als zorgcoördinator, om deze zorg optimaal te coördineren.


Doelstelling

Inzicht in de gevolgen van de ziekte dementie voor patiënt en omgeving en de beschikbare hulp:

 • (levens)vragen
 • veranderend gedrag
 • veranderende rollen
 • juridische aspecten (w.o. rijbewijs)
 • zorgmijding
 • overbelasting mantelzorg

Leerdoelen

De deelnemer

 • krijgt kennis van de beschikbare voorzieningen
 • leert wanneer door te verwijzen en naar wie
 • leert te hanteren van hulpvragen van patiënt en mantelzorger
 • krijgt inzicht in de benodigde proactieve houding

Programma

17.30 uur Ontvangst met soep en een broodje
18.15 uur Start nascholing
20.30 uur Einde nascholing


Docent

Marlies de Vries, casemanager Team 290
Nelleke Jager, praktijkconsulent bij de GHC


Overige informatie

Let op!
We hopen deze nascholing fysiek aan te bieden. De nascholing zal echter online plaatsvinden indien

 • er minder dan acht deelnemers zijn
 • onvoorziene omstandigheden ons daartoe verplichten (bijvoorbeeld i.v.m. Corona-maatregelen)

We zullen dit op tijd aan u doorgeven.

Accreditatie
Voor elke doelgroep (POH/PVK/VS), waaruit zich minimaal 1 deelnemer heeft aangemeld, vragen we 4 weken voor aanvang van de nascholing accreditatie aan (voor 2 punten) bij NVvPO, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en register Zorgprofessionals (Catergoriën: Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Scholing Praktijkverpleegkunde) en Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug