Afbouw antidepressiva

< terug Vrij
Datum dinsdag 02 november 2021
Tijd 19:00 - 21:15 uur
Type nascholing Online
Locatie Online
Organisatie Elann iin opdracht van Zorgadvies Groningen
Prijs € 30,00
Meer informatie bij: Gerard Tros
Meer Informatie e-mail: g.tros@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 050-3666448
Doelgroep Huisarts, POH GGZ, Psycholoog
Accreditatie wordt aangevraagd ABAN wordt aangevraagd
LV POH GGZ wordt aangevraagd

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Meer dan een miljoen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva. Belangrijk is dat deze mensen goed geholpen worden als zij willen afbouwen. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis en praktische ervaring beschikbaar over de juiste begeleiding en ondersteuning van het afbouwen, ook in de huisartsenpraktijk. Deze kennis willen we graag met u delen tijdens de nascholing. Onderschat wordt hoe moeilijk het kan zijn. Ook daar is steeds meer kennis over, en ook hoe huisartsen, POH-GGZ, psychologen, psychiaters of apothekers kunnen ondersteunen.

Op deze avond krijgt u praktische handvaten hoe u uw patiënten kunt begeleiden bij het afbouwen van antidepressiva in de huisartsenpraktijk. Na afloop krijgt u praktische informatie zoals een afbouwschema en een keuzehulp afbouw antidepressiva digitaal toegestuurd.


Inhoud

Opening
Roelinda Bos, adviseur Zorgadvies Groningen
Waarom willen we dat mensen stoppen met antidepressiva?
Wat zijn de voordelen voor patiënt en voor de zorgverlener? Hoe kunnen we afbouw structureel in de werkwijze opnemen?

Ervaringsdeskundige
Waar loop je als patiënt tegenaan als je antidepressiva afbouwt.
Ervaringsdeskundige Gabe Leigh Valles vertelt vanuit zijn eigen ervaringen en deelt zijn kennis van binnenuit over zijn herstel.

Afbouwen in de huisartsenpraktijk
Yvonne Postema (POH-GGZ) en Zwaantje Regtop (huisarts, kaderarts GGZ)
Je wordt stap voor stap meegenomen in dit afbouwproces aan de hand van een casus waarbij de volgende punten aan bod komen: keuzehulp afbouw antidepressiva, hoe de verschillende antidepressiva af te bouwen, farmacologische effecten, onttrekkingsverschijnselen, de psychologische begeleiding tijdens het proces, alsmede het gebruik van een terugvalpreventieplan.
Na deze avond kun je de volgende dag meteen aan de slag m.b.v. de praktische handleiding die je ontvangt waarin huisarts, POH-GGZ en apotheker elkaar versterken in het afbouwproces van de patiënt.

Farmaceutische achtergrond bij het afbouwen
Jan Drenth, apotheker Veendam
Voor veel mensen met antidepressiva is het moeilijk om hun medicatie af te bouwen en te stoppen. Als gestart wordt met een antidepressivum kan het daarom helpen niet alleen patiëntgebonden factoren mee te nemen, maar ook al rekening te houden met toekomstig afbouwen. Niet elk antidepressivum is even geschikt om af te bouwen, en niet van elk middel zijn de gewenste sterktes beschikbaar. Bij de scholing komen daarom overwegingen ter sprake rondom geneesmiddelenkeuze, omzetting en afbouwen, en onttrekkingsverschijnselen om rekening mee te houden.

Motiverende gespreksvoering

Motiveren om te stoppen met gebruik antidepressiva
Iemand helpen om te stoppen met gebruik van antidepressiva werkt het krachtigst wanneer de intrinsieke motivatie bij iemand hiertoe kan worden opgewekt. Hoe doe je dat en welke gesprekstechniek kan hierbij helpen om als hulpverlener de motivatie om te stoppen, wordt opgewekt zonder het op te leggen. In deze presentatie worden de pijlers onder motiverende gespreksvoering uitgelegd.


Programma

19.00 19.05 Opening, Roelinda Bos, Adviseur Zorgadvies Groningen
19.05 19.15 Ervaringsdeskundige
19.15 20.00 Huisarts en POH-GGZ bespreken de aanpak van afbouwen AD in de huisartsenpraktijk (Yvonne Postema, POH-GGZ en Zwaantje Regtop, huisarts, GGZ kaderarts)
20.00 20.10 Vragen
20.10 20.20 Pauze
20.20 20.40 Bespreken afbouwschema, Jan Drenth, apotheker Veendam
20.40 21.00 Motiverende gesprekstechnieken, door Gerard Lohuis, SPV en trainer
21.00 21.10 Vragen
21.10 21.15 Afsluiting


Werkvorm

Online presentaties en discussie, met uiteraard ruimte voor het stellen van vragen


Docent

o.a. Yvonne Postema, Zwaantje Regtop, Jan Drenth, Gerard Lohuis


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug