Alles over declareren

< terug Vrij
Datum dinsdag 23 november 2021
Tijd 18:15 - 20:30 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann i.s.m. LHV-Academie
Prijs € 110,00
Meer informatie bij: Janneke Middel
Meer Informatie e-mail: j.middel@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 050-3666442
Doelgroep Doktersassistent, Huisarts, POH, Praktijkmanager

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Dit is een fysieke nascholing.

Deze nascholing is voor:
Doktersassistente, Huisarts, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner en Waarnemer.

Accreditatie:
Geaccrediteerd voor 2 punten voor bovendstaande doelgroepen.

Docent:
Ad Vermaas werkte enkele jaren als fysiotherapeut, waarna hij Beleid en Management Gezondheidszorg ging studeren. Aansluitend deed hij promotieonderzoek naar financiële risicodeling tussen zorgverzekeraars en huisartsen. Inmiddels werkt Ad als senior beleidsmedewerker bij de LHV, waar hij zich bezighoudt met onder meer de bekostiging van de huisartsenzorg, ketenzorg, tarieven en de LHV Declareerwijzer.


Inleiding

Deze workshop gaat in op het belang van juist declareren, de NZa-regels en materiële controles door zorgverzekeraars. Aan de hand van enkele uitgangspunten lichten we toe hoe u als huisarts uw declareergedrag kunt verbeteren.

Leerdoel:

  • U leert de "spelregels" van het declareren, wat mag wel en wat mag niet.
  • U leert correct te declareren als de regels geen duidelijkheid verschaffen.

Inhoud workshop:
De LHV krijgt veel vragen over het declareren van contacten met patiënten of derden. De spelregels voor declareren zijn voor een deel vastgelegd in de beleidsregels en tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regels zijn vrij ingewikkeld en verschaffen lang niet altijd de duidelijkheid die in de dagelijkse praktijk nodig is. Tijdens de workshop gaan we in op het belang van juist declareren en op de regels die de NZa hierover heeft opgesteld. Ook staan we stil bij materiële controles door zorgverzekeraars. Er is volop ruimte voor vragen en discussie.

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inleiding
  • Bespreking casussen uit de dagelijkse praktijk
  • Toelichting op het belang van juist declareren
  • Toelichting op de NZa-regels
  • Toelichting op materiële controles door zorgverzekeraars
  • Toelichting op de LHV-Declareerwijzer
  • Bespreking uitgangspunten voor juist declareren
  • Tussendoor is volop ruimte voor vragen en discussie

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug