Practicum Ouderenzorg

< terug Vrij
Datum woensdag 27 oktober 2021
Tijd 18:15 - 20:30 uur
Type nascholing Online
Locatie Online
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 0,00
Prijs € 55,00
Meer informatie bij: Janneke Middel
Meer Informatie e-mail: j.middel@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 050-3666442
Doelgroep POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist, Wijkverpleegkundige
Zorgprogramma Ouderenzorg
Accreditatie wordt aangevraagd NVvPO wordt aangevraagd
V&V wordt aangevraagd

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


2 punten voor praktijk- en wijkverpleegkundigen (V&V en register Zorgprofessionals) met ID nummer 371455. Voor de praktijkondersteuners (NVvPO) zal opnieuw accreditatie worden aangevraagd.

Geen accreditatie voor verpleegkundig specialisten (aanvraag is afgewezen).


Inleiding

De eerstelijns ouderenzorg in onze regio begint vorm te krijgen, evenals de invulling van de rol van de verschillende partijen die bij ouderenzorg betrokken zijn. U heeft inmiddels de digitale presentatie 'start Ouderenzorg' gevolgd. Deze module gaat over de opzet en organisatie van ouderenzorg vanuit de GHC.
Het Practicum Ouderenzorg is voor de POH-O en de wijkverpleegkundige die zich gaan bezighouden met de ouderenzorg. De wijkverpleegkundige wordt door de huisartspraktijk uitgenodigd. De praktijk bepaalt zelf met welke thuiszorgorganisatie en met welke wijkverpleegkundige ze de ouderenzorg willen starten. De wijkverpleegkundige moet zichzelf via de Elann-link aanmelden. Indien de betreffende wijkverpleegkundige al een keer heeft deelgenomen met een andere huisartsenpraktijk, hoeft hij/zij niet nogmaals te komen.


Doelstelling

Doelstelling
Het doel van de scholing is voldoende inzicht in de opzet van zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek en voldoende kennis van de organisatie van zorg en samenwerkingsverbanden bij kwetsbare ouderen met complexe problematiek.


Leerdoelen
  • De deelnemer heeft onder andere kennis van:
  • Definitie kwetsbaar en complex
  • Casefinding en inclusiecriteria ketenzorg
  • Geriatrisch assessment
  • Inhoud en gebruik huisartsmap
  • Registratie indicatoren
  • Het geriatrisch netwerk
  • De verschillende domeinen (medisch en sociaal)
  • Samenwerking binnen het netwerk

Programma

18.05 uur Digitaal binnenkomen via Zoom

18.15 uur Opzet ouderenzorg GHC wordt aan de hand van het "stappenplan doorgenomen.
Toelichting inhoud en gebruik GHC huisartsenmap
Registratie van indicatoren binnen ketenzorg.
19.30 uur Verschillende rollen, verantwoordelijkheden zorgcoördinator en casemanager.
Het geriatrisch netwerk: hoe vind je elkaar, wie doet wat, ken je elkaars expertise, onderlinge verwachtingen, werkafspraken en overlegstructuren.
20.30 uur Afsluiting


Voorbereiding

Ter voorbereiding op de nascholing wordt u verzocht:
Het zorgprotocol ouderenzorg GHC door te nemen: https://www.ghcgroningen.nl/zorgprogramma-s/ouderenzorg

Aanbeveling
Het boek: Protocollaire ouderenzorg - editie 2015 - S. van Maurik-Brandon, V.H. ten Dam, P.L.J. Dautzenberg. Aan te schaffen via de NHG site.
De kosten voor het boek (€ 28,80 voor NHG leden, € 41,14 voor niet NHG leden) komen voor eigen rekening.


Docent

Joke Beukema, kwaliteitscoördinator GHC
Renate Groenewold, wijkverpleegkundige


Overige informatie

Accreditatie is voor 2 punten aangevraagd bij NVvPO voor praktijkondersteunersen. En bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals ((Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Scholing Praktijkverpleegkunde, Scholing Wijkverpleegkunde). ID 371455-795066


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug