Basiscursus Palliatieve zorg voor Verzorgenden najaar 2022

< terug Vol
Datum dinsdag 11 oktober 2022
Tijd 09:00 - 12:30 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Congres Centrum & Vergadercentrum Hanze Plaza, Groningen
Organisatie Elann i.s.m. Netwerk Palliatieve Zorg provincie Groningen
Prijs € 325,00
Meer informatie bij: Janneke Komduur
Meer Informatie e-mail: j.komduur@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-51259183
Doelgroep Verzorgende
Accreditatie wordt aangevraagd V&V wordt aangevraagd

Aanmelden voor wachtlijst

Betreft: 11 en 25 oktober en 1 en 22 november 2022


Inleiding

Hoewel veel mensen denken dat palliatieve zorg synoniem is voor de zorg voor terminale kankerpatiënten, is dit veel breder. Palliatieve zorg is volgens de definitie van de WHO (2002) een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten, en hun naasten, die te maken hebben met levensbedreigende aandoeningen en kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
Palliatieve zorg wordt verleend aan patiënten met zeer verschillende ziektebeelden, in verschillende fasen van hun ziekteproces, waarvoor geen curatieve mogelijkheden zijn.
Iedere verzorgende krijgt in haar werk te maken met patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, of je nu werkzaam bent op een palliatieve unit van een verpleeghuis of op een psychogeriatrische afdeling.
Veel symptomen en klachten, zoals pijn, misselijkheid, dyspnoe en angst, hebben grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en diens naasten.
Palliatieve zorg is vaak erg complex, doordat patiënten meerdere symptomen tegelijkertijd hebben, welke per dag in aard en intensiteit kunnen verschillen. De behandeling van het ene symptoom kan, door zijn bijwerkingen, weer andere problemen induceren.
Deze nascholing is gericht op de meest voorkomende problematiek van de patiënt in de palliatieve fase.


Programma

Dag 1: Inleiding in de palliatieve zorg
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op palliatieve zorg in het algemeen en op symptoombestrijding.

Dag 2: Symptomen en klachten in de palliatieve fase
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de meest voorkomende klachten in de palliatieve fase, het signaleren hiervan en wat je rol hierin is als verzorgende.

Dag 3: Keuzes en vraagstukken rondom het levenseinde
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op het vroegtijdig praten over overlijden, palliatieve sedatie, euthanasie bewust stoppen met eten en drinken en overige beslissingen rondom het levenseinde en zorgpad stervensfase.

Dag 4: Psychische, sociale en spirituele zorg in de palliatieve zorg
In deze bijeenkomst wordt ingegaan STEM, zorg voor de zorgende en op psychosociale zorg en spiritualiteit.
Gastdocent: geestelijke verzorger

Verzorgenden niveau 3 IG

Dinsdag 11 oktober 2022 09.00-12.30 uur
Dinsdag 25 oktober 2022 09.00-12.30 uur
Dinsdag 1 november 2022 09.00-12.30 uur
Dinsdag 22 november 2022 09.00-13.00 uur


Docent

Docenten verbonden aan Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen


Overige informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u per mail contact opnemen met Jenske Geerling: j.i.geerling@umcg.nl
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor Incompany kunt u contact opnemen met Janneke Komduur: j.komduur@elann.nl.
U beschikt over een computer met internetverbinding.


Aanmelden voor wachtlijst


< Terug