Verdieping Atriumfibrilleren - casuïstiekbespreking

< terug Nog 7 plekken vrij
Datum dinsdag 09 november 2021
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Online
Locatie Online
Organisatie Elann in opdracht van de GHC
Prijs GHC-leden € 78,00
Prijs € 94,00
Meer informatie bij: Janneke Middel
Meer Informatie e-mail: j.middel@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 050-3666442
Doelgroep POH, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Zorgprogramma Atriumfibrilleren
Accreditatie wordt aangevraagd NVvPO wordt aangevraagd
V&V wordt aangevraagd
Accreditatiepunten toegekend NVvPO: 3
V&V: 3

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


3 punten worden opnieuw aangevraagd voor praktijkondersteuners (NVvPO en Register Zorgprofessionals), 3 punten geaccrediteerd voor praktijkverpleegkundigen (V&V) met ID nr. 410747. Voor verpleegkundig specialisten (VSR) wordt alleen aangevraagd bij aanmeldingen vanuit deze doelgroep vóór 15 oktober 2021.


Inleiding

Alleen voor poh/pvk/vsp werkzaam voor een huisarts die reeds gestart is met de GHC keten AF.
Voor de e-learning 'ECG maken en lezen' dient u zich apart in te schrijven.

Inleiding
U bent gestart met de ketenzorg AF en heeft al de nodige ervaring op kunnen doen. Mogelijk heeft dit weer nieuwe vragen en onduidelijkheden opgeroepen. Vandaar deze casuïstiekbespreking AF.
U kunt ervoor kiezen om ook de e-learning ECG maken en lezen te volgen voorafgaand aan deze nascholing. Hier zijn extra kosten aan verbonden (€ 25,-.) klik hier om je aan te melden voor de e-learning.

Inhoud casuïstiekbespreking
Tijdens deze nascholing willen we van en met elkaar leren door het analyseren van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en praktijkvoorbeelden.

Doelstelling
Deelnemer bezit voldoende kennis en vaardigheden om het AF-consult adequaat te kunnen uitvoeren.

Leerdoelen
Na afloop van de nascholing:

  • Kan de deelnemer een ECG lezen en interpreteren.
  • Kan de deelnemer adequaat een AF-consult uitvoeren.
  • Kan de deelnemer signalen/symptomen juist interpreteren.
  • Weet de deelnemer welke interventies nodig zijn bij welke signalen/symptomen.

Voorbereiding
U neemt zelf casuïstiek mee van een AF-patiënt. Deze casus kunt u in een digitaal formulier invoeren (de link ontvangt u na aanmelding). Na het invullen klikt u op verzenden. De bijlage (bijbehorend ECG) dient uiterlijk drie weken voor de nascholing gemaild te worden naar: Janneke Middel

Optioneel
Voorafgaand aan de nascholing kunt u de e-learning ECG maken en lezen doorlopen. Na aanmelding voor deze e-learning ontvangt u binnen twee weken de link naar de betreffende website en een inlogcode hiervoor.

Inhoud e-learning ECG maken en lezen
Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn onder andere: anatomie van het hart, bloedsomloop, hartcyclus, ECG registratie, standaard ECG, aanbrengen van elektrodes, een goed ECG, storingen in het ECG, ECG lezen, ritmestoornissen, pluis, niet-pluis en frequentie berekenen. Naast het theoriegedeelte bevat de e-learning ook één of meer (oefen)toetsen. De e-learning wordt tijdens deze nascholing niet besproken. Eventuele vragen worden wel beantwoord.

Programma (elk uur zal een korte pauze worden gehouden)
18.05 uur Toegang tot sessie vanuit wachtruimte
18.15 uur ECG lezen
18.45 uur Casuïstiek
21.00 uur Afsluiting

Docent
Petra Wijtvliet, verpleegkundig specialist cardiologie Martini Ziekenhuis


Overige informatie

Accreditatie is voor 3 punten geaccrediteerd door NVvPO, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en register Zorgproffessionals onder ID 410747


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug