Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts

< terug Nog 2 plekken vrij
Datum vrijdag 17 maart 2023
Tijd 10:00 - 16:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann i.s.m. DOKh
Prijs € 2.480,00
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20034251
Doelgroep Doktersassistent, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Accreditatiepunten toegekend KABIZ (DA): 30
V&V: 24
VSR: 20

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Deze scholing bestaat uit 4 lesdagen en een praktijkexamen:

 • Dag 1: vrijdag 17 maart 2023, 10.00 - 16.00 uur, Groningen
 • Dag 2: vrijdag 14 april 2023, 10.00 - 16.00 uur, Groningen
 • Dag 3: vrijdag 26 mei 2023, 10.00 - 16.00 uur, Groningen
 • Dag 4: vrijdag 23 juni 2023, 10.00 - 16.00 uur, Groningen
 • Praktijkexamen: donderdag 29 juni, 20.00 - 21.00 uur, online

Inleiding

De doktersassistent is een onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. Bij veel doktersassistenten bestaat de wens tot verdieping en verbreding van het takenpakket. In het kader van efficiënte praktijkvoering is verdieping en verbreding van het takenpakket wenselijk, zodat taakdelegatie mogelijk is en de doktersassistent een aantal taken van POH of huisarts over kan nemen. Het overnemen van specifieke taken en deze zelfstandig afhandelen aan de hand van een praktijkprotocol kan echter alleen na het volgen van een gedegen opleiding.

Stichting DOKh en Leerpunt Koel hebben een gecertificeerde opleiding ontwikkeld: Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts. De opleiding valt onder de Post MBO-opleidingen, dit zijn hooggewaardeerde, gecertificeerde opleidingen die doktersassistenten klaarstomen voor specifieke functies in de huisartsenpraktijk. De opleiding Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts wordt in samenwerking met Elann aangeboden in Groningen.


Inhoud

Vrouwenspreekuur biedt verdieping en achtergrondinformatie over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen, het uitstrijkje, vulvovaginale klachten en prolaps. Na het volgen van deze scholing kan de doktersassistent aan de hand van een vijf aangeboden protocollen consulten doen bij specifieke problemen. De doktersassistent biedt binnen de praktijk een veilige, laagdrempelige omgeving om klachten kunnen bespreken. Door de kennis bij de doktersassistent wordt pathologie sneller gesignaleerd.

De opleiding wordt via blended learning gevolgd; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via klassikale bijeenkomsten.

Als je deze opleiding gevolgd hebt:

 • Heb je kennis van anatomie en fysiologie van het vrouwelijk lichaam.
 • Bezit je achtergrondinformatie baarmoederhalskanker en heb je gedegen kennis van het huidige baarmoederhalsbevolkingsonderzoek.
 • Ken je de verschillende vormen van anticonceptie met hun (bij)werkingen.
 • Kun je vrouwen tot 35 jaar zonder risicofactoren informeren over anticonceptiekeuze aan de hand van het protocol anticonceptiecounseling.
 • Kun je controle doen van een spiraal 6 weken na plaatsing aan de hand van het protocol controle na spiraalplaatsing.
 • Heb je kennis over de verschillende SOAs.
 • Kun je een SOA-consult doen bij een patiënt(e) zonder klachten volgens het SOA-protocol.
 • Kun je patiënt(e) uitleg geven over een SOA.
 • Kun je patiënt(e) adviseren over partnerwaarschuwing en veilig vrijen.
 • Kun je prolapsklachten signaleren en ken je de procedure van het verschonen van een pessarium.
 • Kun je een prolapsring verschonen volgens het protocol verschonen prolapsring
 • Ben je in staat de vulva, vagina en cervix te beoordelen op normaal of niet geheel normaal aspect en weet je bij welke afwijkingen de huisarts gewaarschuwd moet worden.
 • Heb je kennis van fysiologie van fluor en ken je de mogelijke oorzaken van fluorklachten.
 • Kun je het fluoronderzoek uitvoeren volgens het protocol fluoronderzoek.
 • Kun je adequaat het consult voeren en episodegericht volgens SOEP registreren.

Theorie
De theorie wordt aangeboden via een digitale leeromgeving (DLO). Je kunt ieder onderdeel zelfstandig doorlopen. De onderdelen worden afgesloten met een toets. Wekelijks is er een zogenoemde MemoTraining: vrijblijvende toets vragen die je de opgedane kennis beter laat onthouden. Afsluitend is er een online theorie-examen.

Begeleiding
Er wordt verwacht dat de doktersassistent in nauw overleg met een begeleidend huisarts uit de eigen praktijk kijkt hoe het Vrouwenspreekuur zal worden vormgegeven in de praktijk. Voor iedere bijeenkomst moet de doktersassistent een inventarisatie doen van de hoeveelheid patiënten met bepaalde vragen/klachten. Dan is er ruimte om in samenspraak de protocollen af te stemmen met de praktijksituatie.
De begeleidend huisarts uit de praktijk doet praktijkbeoordelingen en tekent af in de stageperiode.
De docent van de terugkomdagen geeft feedback op de ingeleverde opdrachten en kan zo nodig vragen beantwoorden.

Van theorie naar praktijk
Er zijn 4 verplichte klassikale bijeenkomsten. De opgedane kennis over de theorie wordt besproken en er is ruimte voor vragen. Er wordt met casuïstiek geoefend in communicatie en uitvoering. We oefenen het toepassen van de kennis aan de hand van de aangeleverde protocollen. Er is aandacht voor implementatie van een vrouwenspreekuur binnen de praktijk. De protocollen moeten afgestemd worden met de praktijk waarin de doktersassistent werkt.
Na de lesdagen volgt een stageperiode van 3-6 maanden waarvan een stageverslag gemaakt moet worden. In deze periode moeten opgedane kennis en vaardigheden worden beoordeeld en afgetekend door de huisartsbegeleider

Opleidingseisen

 • Afgeronde opleiding tot doktersassistent (niveau 4) is vereist. HBO werk- en denkniveau is een pré in verband met het zelfstandig uitvoeren van een spreekuur.
 • Ervaring met het maken van uitstrijkjes is eveneens een pré.
 • Begeleiding van een huisarts in de praktijk waar je werkt.

Certificering
Bij een voldoende resultaat van het theorie-examen en inleveren van het stageverslag en afgetekende vaardigheden ben je geslaagd en ontvang je een diploma. Om gecertificeerd en bekwaam te blijven, dien je je iedere drie jaar te hercertificeren voor 12 punten. De hercertificering is nog in ontwikkeling maar zal globaal bestaan uit:

 1. Intervisie: bespreking nieuwste richtlijnen, vragen uit de praktijk en casuïstiek bespreking (online bijeenkomst van 2 keer 2 uur)
 2. Communicatie training (fysieke training van 4 uur)
 3. Incontinentie (fysieke training van 4 uur)

Studiebelasting
E-learning en zelfstudie: 20-30 uur
Bijeenkomsten: 4 bijeenkomsten
Duur volledige opleiding: 8 - 10 maanden


Docent

Docenten via DOKh


Overige informatie
Kosten en opbrengsten Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts Jaar 1 Jaar 2 en verder
Kosten opleiding 'Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts' € - 2.480,00
Inkomstenderving door opleidingsdagen
(4 dagen scholing - normaal 8 uur aanwezig per dag a € 23,-) € - 736,00
Arbeidskosten per jaar (3 werkdagen)
(6 uur per week a € 23,- per uur gedurende 46 weken) € - 6.348,00 € - 6.348,00
Inkomsten per jaar
(3 consulten per uur (6 uur per week) a € 18,47 gedurende 46 weken) € 15.293,16 € 15.293,16
€ 5.729,16 € 8.945,16

Betaling in termijnen
Het is mogelijk om het cursusbedrag in termijnen te betalen. Neem contact op met Ingrid Wagenaar voor meer informatie.


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug