Triage in de dagpraktijk

< terug Vol
Datum donderdag 08 september 2022
Tijd 18:00 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann
Prijs € 302,50
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20034251
Doelgroep Doktersassistent
Accreditatie wordt aangevraagd KABIZ (DA) wordt aangevraagd

Aanmelden voor wachtlijst

De nascholing vindt plaats op 8 en 22 september 2022.


Inleiding

Volle spreekuren en een hoge werkdruk zijn veelgehoorde klachten in de huisartsenpraktijk. Vaak mopperen ook de patiënten, als ze niet meteen bij de huisarts terecht kunnen. Het is steeds weer een uitdaging iedereen tevreden te stellen. Goede redenen om eens nader naar het instroommanagement in de praktijk te kijken. De NHG-TriageWijzer, leidraad voor triage en advies in de huisartsenpraktijk, is hiervoor een goed middel. Tijdens de nascholing ga je aan de hand van de NHG-TriageWijzer actief aan de slag.


Inhoud

Dagdeel 1: Het triagegesprek en de NHG-triagewijzer
In de nascholing wordt uitgebreid aandacht besteed aan de structuur van het triagegesprek, met het onderscheid in de fases intake, triage en advies. Tijdens de nascholing ga je actief aan de slag met deze structuur van (telefonische) communicatie en de NHG-TriageWijzer.
Je oefent met jouw medecursisten hoe je de triagemethodiek kunt toepassen aan de hand van diverse geluidsfragmenten en rollenspelen. Een belangrijk aandachtspunt is het denken in toestandsbeelden en urgentie in tegenstelling tot het stellen van een diagnose.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is de structuur van een standaard triage- en adviesgesprek;
 • Wat herken je van de gespreksstructuur in geluidsopnamen;
 • Hoe zit de Triagewijzer in elkaar en hoe gebruik je hem aan de telefoon;
 • We oefenen de gespreksstructuur en de triage met de voorbeeldcasussen;
 • Welke mogelijkheden bied de Triagewijzer nog meer;
 • Hoe kun je beginnen met de moderne triage.

Dagdeel 2: ABCDE en het belang van goede triage
Aan de hand van voorbeeld casus oefen je met jouw medecursisten hoe je snel en efficiënt uitvraagt of er een levensbedreigende situatie bestaat (U0), voordat je verder gaat met een reguliere triage. In rollenspelen of in casusbesprekingen oefen je met de triagemethodiek. Afhankelijk van de hulpvraag pas je het urgentieclassificatiesysteem toe of geef je adviezen aan de patiënt.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het uitvragen van levensbedreigende spoed (ABD), met voorbeelden;
 • Herhaling van de gespreksstructuur;
 • Het belang van uniforme triage;
 • Oefenen met gespreksvoering.

Doelstelling

Je leert hoe je triage effectief kunt inzetten bij het instroommanagement in jouw praktijk. Je krijgt tips voor kwaliteitsborging en/of verbetering.


Leerdoelen
 • Je leert hoe je triage effectief kunt inzetten bij het instroommanagement in jouw praktijk;
 • Je leert hoe je in de praktijk omgaat met de NHG-TriageWijzer;
 • Je leert de vitale functies van de patiënt te beoordelen met behulp van de ABCD(E)-systematiek aan de hand van casus en met behulp van de tabellen in de NHG-TriageWijzer.

Programma

Globaal ziet het programma van de nascholing er als volgt uit:
17.30 - 18.00 uur Ontvangst nascholing met soep en broodjes
18.00 - 19.30 uur Start nascholing
19.30 - 19.45 uur Pauze
19.45 - 21.00 uur Vervolg nascholing


Docent

Annelies de Groot, trainer in de eerstelijns zorg


Aanmelden voor wachtlijst


< Terug