Praktijkgerichte casuïstiek uit het tuchtrecht

< terug Vrij
Datum dinsdag 21 september 2021
Tijd 19:00 - 20:30 uur
Type nascholing Online
Locatie Online
Organisatie Elann
Prijs € 52,50
Meer informatie bij: Janneke Komduur
Meer Informatie e-mail: j.komduur@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 050-3666446
Doelgroep Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde
Accreditatiepunten toegekend ABC1: 2

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

Een tuchtklacht heeft veel impact op een zorgverlener. Het is daarom van belang te weten hoe u deze kunt voorkomen. Medische tuchtcolleges ontvangen jaarlijks ongeveer 1100 tuchtklachten tegen artsen. De meeste klachten betreffen onjuiste zorg of een verkeerde diagnose. Tijdens de nascholing wordt gefocust op risicofactoren voor tuchtrechtelijk tekortschieten die relevant zijn voor uw beroepsuitoefening. Vanuit de ervaring die MediLaw heeft met tuchtzaken worden recente, relevante uitspraken van het Centraal Tuchtcollege behandeld. Verschillende facetten uit de praktijk worden vanuit juridisch oogpunt nader bekeken, zoals richtlijnen, anamnese, informed consent en dossiervoering.


Leerdoelen

U heeft kennis over de wijzigingen en ontwikkelingen in het medisch tuchtrecht.
U leert welke aspecten uit de praktijk voor u een risico vormen om tuchtrechtelijk tekort te schieten.
U kunt anticiperen op risicofactoren voor een tuchtklacht, zodat u klachten zoveel mogelijk kunt voorkomen.


Programma
  • Ontwikkelingen in het medisch tuchtrecht
  • Casuïstiek: risicofactoren in de dagelijkse praktijk
  • Afsluiting

Voorbereiding

U ontvangt een aantal casus per mail om voorafgaande aan de nascholing door te nemen.


Docent

Marein Poel - MediLaw


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug