HIP in HAP

< terug Vrij
Datum donderdag 27 oktober 2022
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann i.s.m. GGD Groningen
Prijs € 130,00
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20034251
Doelgroep Doktersassistent
Accreditatie wordt aangevraagd KABIZ (DA) wordt aangevraagd

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

HAP medewerkers denken vaak "in onze praktijk zijn geen infecties. Maar hygiëne is veel meer dan het niet zien van infecties op de praktijk. Om verspreiding van pathogene en/of resistente micro-organismen te voorkomen zijn maatregelen nodig als goede opslag materialen, het correct reinigen van materialen en goed gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Hygiëne en infectiepreventie zijn belangrijke, maar vaak onderbelichte, onderwerpen in een huisartsenpraktijk.
Praktijkassistenten worden regelmatig geconfronteerd met cliënten met een Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). Antibioticaresistentie (ABR) is een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid. Zowel in binnen- als buitenland neemt de ABR toe. Hierdoor ontstaan steeds vaker infecties die moeilijk of in sommige gevallen helemaal niet meer behandeld kunnen worden. Het is daarom van groot belang om ABR te voorkomen door de juiste hygiëne en infectiepreventie maatregelen te nemen.
Deze nascholing leert de cursisten de achtergronden van hygiëne en infectiepreventie. Niet alleen in het belang van de HAP, maar evenzeer in het belang van de cliënt.


Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:
a. NHG richtlijn infectiepreventie in huisartspraktijken
b. Theorie over micro-organismen, de verspreiding ervan en hoe deze te voorkomen.
c. BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen)
d. Theorie over reinigen, desinfectie en steriliseren
e. Oefenen van juiste wijze handhygiëne m.b.v. "Handen-was-test
f. Infectiepreventie en inrichting van Huisartsenpraktijk

  • medische behandelruimte / verrichtingen ruimte
  • opslag niet- en steriele medische materialen
  • laboratorium
  • afvalverwerking

g. Oefenen met persoonlijke beschermingsmiddelen
h. HIP quiz


Doelstelling

Na afloop van de nascholing is de deelnemer in staat om de NHG richtlijn infectiepreventie te begrijpen en toe te passen.


Leerdoelen

De deelnemer:

  • Heeft kennis van micro-organismen, de verspreiding ervan en hoe de verspreiding voorkomen kan worden
  • Is bekend met regels m.b.t. persoonlijke hygiëne, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiënisch werken
  • Weet op welke wijze instrumentarium gereinigd, gedesinfecteerd of gesteriliseerd moeten worden
  • Weet hoe infectiepreventief te handelen in specifieke situaties als BRMO en contact met lichaamsvloeistoffen.

Programma

De precieze invulling van de avond wordt tijdens de nascholing bekendgemaakt. Globaal ziet het programma er als volgt uit:
17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur Theorie/instructie/oefenen
19.45 uur Koffie/thee pauze
20.00 uur Theorie/instructie/oefenen
21.00 uur Afsluiting


Werkvorm

De nascholing wordt gegeven door middel van presentaties en mondelinge toelichting, met films en oefeningen.
Tevens plenair gesprek met deelnemers over hun praktijkervaringen met infectiepreventie.


Docent

Trea Boersema en Greet Nieland, Deskundigen infectiepreventie, GGD Groningen


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug