Triage spoedgevallen

< terug Vrij
Datum dinsdag 01 november 2022
Tijd 18:15 - 21:00 uur
Type nascholing Op locatie
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Organisatie Elann i.s.m. Noorderpoort
Prijs € 164,00
Meer informatie bij: Ingrid Wagenaar
Meer Informatie e-mail: i.wagenaar@elann.nl
Meer Informatie telefoon: 06-20034251
Doelgroep Doktersassistent
Accreditatie wordt aangevraagd KABIZ (DA) wordt aangevraagd

Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven


Inleiding

De spoedlijn gaat, je neemt op en hoort:
"De dokter moet direct komen, want mijn man is niet goed geworden.

Een dergelijk telefoontje kan je op elk moment van de dag overvallen. De paniek bij de beller en de spanning, die deze paniek bij jou als praktijkassistent kan veroorzaken, bemoeilijken de triage, terwijl juist van jouw inschatting van de situatie veel afhangt.


Inhoud

Tijdens deze nascholing gaan we in op klachten/verschijnselen die de uiting zijn van mogelijk levensbedreigende en orgaanbedreigende aandoeningen.

De kennis over deze klachten en hun mogelijke oorzaken gaan we opfrissen en we besteden aandacht aan het verhelderen van de hulpvraag aan de telefoon, het kiezen van het juiste beleid en het geven van adviezen met behulp van de "NHG-Triagewijzer.

Het belang van toestandsgerichte triage i.p.v. diagnosegerichte triage komt aan de orde. De ABCDE-methodiek van de Nederlandse Triage Standaard en ontwikkelingen in triage ondersteunende IT zullen de kwaliteit van de triage (in de toekomst) verbeteren.


Doelstelling

Aan het einde van de nascholing kan de deelnemer "NHG-Triagewijzer hanteren bij klachten op het gebied van spoedeisende situaties.


Leerdoelen

De deelnemer:

 1. kent de volgende begrippen: triage, diagnostisch denken, het denken in toestandsbeelden, ABCDE-(in)stabiliteit,
 2. kent de betekenis van de 6 urgentiecodes,
 3. kent de factoren die van invloed zijn op de urgentie, nl. alarmsignalen, risicogroepen en contextuele factoren,
 4. weet dat de NHG-Triagewijzer gebaseerd is op de NTS (=Nederlandse Triage Standaard),
 5. is in staat aan de hand van papieren casuïstiek de NHG-Triagewijzer te gebruiken m.b.t. klachten op het gebied van spoedeisende situaties, d.w.z.
 • kan de ABCDE-(in)stabiliteit beoordelen
 • kan de juiste ingangsklacht kiezen voor het vaststellen van de urgentie
 • is in staat te benoemen welke vragen nog gesteld moeten worden
 • is in staat de juiste urgentie te bepalen
 • is in staat de juiste adviezen te geven
 • kan met andere deelnemers samenwerken en overleggen bij het oplossen van de papieren casuïstiek

De deelnemer werkt aan de competenties:

 • Beslissen en activiteiten initiëren
 • Samenwerken en overleggen
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Instructies en procedures opvolgen

Programma

17.30 uur: Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur: Start nascholing
18.25 uur: Verwachtingen
18.35 uur: Begrippen / Gebruik van de NHG-Triagewijzer
19.00 uur: Papieren casuïstiek afgewisseld met PowerPoint
19.30 uur: Pauze
19.45 uur: Vervolg papieren casuïstiek afgewisseld met PowerPoint
21.00 uur: Einde nascholing


Werkvorm

Casuïstiek op papier (vaardig worden in het gebruiken van de NHG-Triagewijzer) ondersteunt door een PowerPointpresentatie met achtergrondinformatie.


Docent

Mw. J.P. Tholen-Meijer, docent en triagist


Inschrijven met accountRegistreren en inschrijven< Terug